Modersmål, 2014

« Tillbaka

Kartläggning av kunnande: Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer

Egen svarargruppSvarare som är intresserade av utbildning
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer 2.22.2

Svarens fördelning (265 personer som svarat)

Kan inteKan självKan visa studerandenKan utnyttja mångsidigt med studeranden
Jag kan använda någon elektronisk inlärningsmiljö (t.ex. Moodle, Opti, Fronter).21431520
Helt av annan åsiktDelvis av annan åsikt Varken annan eller samma åsiktDelvis av samma åsiktHelt av samma åsikt
Jag kan utnyttja elektroniskt studiematerial i min undervisning.314135119
Jag kan göra material som innehåller flera olika typer av medier (t.ex. bild, ljud, video).113293216
Jag kan beakta upphovrätter när jag använder olika material från internet.211175614
Det är svårt att hitta elektroniskt material för mina läroämnen.-----

Fördelningen av svaren som gavs av dem som är intresserade av utbildning (231 personer som svarat)

Kan inteKan självKan visa studerandenKan utnyttja mångsidigt med studeranden
Jag kan använda någon elektronisk inlärningsmiljö (t.ex. Moodle, Opti, Fronter).20441521
Helt av annan åsiktDelvis av annan åsikt Varken annan eller samma åsiktDelvis av samma åsiktHelt av samma åsikt
Jag kan utnyttja elektroniskt studiematerial i min undervisning.214135319
Jag kan göra material som innehåller flera olika typer av medier (t.ex. bild, ljud, video).93393316
Jag kan beakta upphovrätter när jag använder olika material från internet.210165814
Det är svårt att hitta elektroniskt material för mina läroämnen.-----