Svenska , 2014

« Tillbaka

Kartläggning av kunnande: Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer

Egen svarargruppSvarare som är intresserade av utbildning
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer 1.81.8

Svarens fördelning (250 personer som svarat)

Kan inteKan självKan visa studerandenKan utnyttja mångsidigt med studeranden
Jag kan använda någon elektronisk inlärningsmiljö (t.ex. Moodle, Opti, Fronter).3149128
Helt av annan åsiktDelvis av annan åsikt Varken annan eller samma åsiktDelvis av samma åsiktHelt av samma åsikt
Jag kan utnyttja elektroniskt studiematerial i min undervisning.18165916
Jag kan göra material som innehåller flera olika typer av medier (t.ex. bild, ljud, video).213314239
Jag kan beakta upphovrätter när jag använder olika material från internet.32125438
Det är svårt att hitta elektroniskt material för mina läroämnen.-----

Fördelningen av svaren som gavs av dem som är intresserade av utbildning (224 personer som svarat)

Kan inteKan självKan visa studerandenKan utnyttja mångsidigt med studeranden
Jag kan använda någon elektronisk inlärningsmiljö (t.ex. Moodle, Opti, Fronter).3150118
Helt av annan åsiktDelvis av annan åsikt Varken annan eller samma åsiktDelvis av samma åsiktHelt av samma åsikt
Jag kan utnyttja elektroniskt studiematerial i min undervisning.18165916
Jag kan göra material som innehåller flera olika typer av medier (t.ex. bild, ljud, video).213314249
Jag kan beakta upphovrätter när jag använder olika material från internet.32124438
Det är svårt att hitta elektroniskt material för mina läroämnen.-----