Modersmål, 2014

« Tillbaka

Kartläggning av kunnande: Elektronisk kommunikation

Egen svarargruppSvarare som är intresserade av utbildning
Elektronisk kommunikation 2.62.6

Svarens fördelning (265 personer som svarat)

Kan inteKan självKan visa studerandenKan utnyttja mångsidigt med studeranden
Jag kan använda e-post effektivt (t.ex. bifoga filer och använda distributionslistor).3331648
Jag kan använd snabbmeddelanden (t.ex. Skype, Google Talk, Lync).364879
Jag kan använda allmänna innehållsproduktionstjänster (t.ex. blogg, wiki).35361117
Helt av annan åsiktDelvis av annan åsikt Varken annan eller samma åsiktDelvis av samma åsiktHelt av samma åsikt
Jag kan utnyttja elevförvaltningssystems medier vid kontakt med föräldrar, kolleger och elever (t.ex. Wilma, Helmi). 0021483
Jag kan använda elektroniska inlärningsmiljöer som verktyg vid tvåvägskommunikation. 512233327
Jag kan använda sociala nätverkstjänster (t.ex. Facebook, Twitter, Google+).165103138

Fördelningen av svaren som gavs av dem som är intresserade av utbildning (202 personer som svarat)

Kan inteKan självKan visa studerandenKan utnyttja mångsidigt med studeranden
Jag kan använda e-post effektivt (t.ex. bifoga filer och använda distributionslistor).3351547
Jag kan använd snabbmeddelanden (t.ex. Skype, Google Talk, Lync).3548710
Jag kan använda allmänna innehållsproduktionstjänster (t.ex. blogg, wiki).33361217
Helt av annan åsiktDelvis av annan åsikt Varken annan eller samma åsiktDelvis av samma åsiktHelt av samma åsikt
Jag kan utnyttja elevförvaltningssystems medier vid kontakt med föräldrar, kolleger och elever (t.ex. Wilma, Helmi). 0021483
Jag kan använda elektroniska inlärningsmiljöer som verktyg vid tvåvägskommunikation. 413233228
Jag kan använda sociala nätverkstjänster (t.ex. Facebook, Twitter, Google+).14693239