Svenska , 2014

« Tillbaka

Kartläggning av kunnande: Elektronisk kommunikation

Egen svarargruppSvarare som är intresserade av utbildning
Elektronisk kommunikation 2.32.3

Svarens fördelning (250 personer som svarat)

Kan inteKan självKan visa studerandenKan utnyttja mångsidigt med studeranden
Jag kan använda e-post effektivt (t.ex. bifoga filer och använda distributionslistor).5531230
Jag kan använd snabbmeddelanden (t.ex. Skype, Google Talk, Lync).384867
Jag kan använda allmänna innehållsproduktionstjänster (t.ex. blogg, wiki).533466
Helt av annan åsiktDelvis av annan åsikt Varken annan eller samma åsiktDelvis av samma åsiktHelt av samma åsikt
Jag kan utnyttja elevförvaltningssystems medier vid kontakt med föräldrar, kolleger och elever (t.ex. Wilma, Helmi). 1021285
Jag kan använda elektroniska inlärningsmiljöer som verktyg vid tvåvägskommunikation. 1014233122
Jag kan använda sociala nätverkstjänster (t.ex. Facebook, Twitter, Google+).188112834

Fördelningen av svaren som gavs av dem som är intresserade av utbildning (196 personer som svarat)

Kan inteKan självKan visa studerandenKan utnyttja mångsidigt med studeranden
Jag kan använda e-post effektivt (t.ex. bifoga filer och använda distributionslistor).4541131
Jag kan använd snabbmeddelanden (t.ex. Skype, Google Talk, Lync).374967
Jag kan använda allmänna innehållsproduktionstjänster (t.ex. blogg, wiki).523477
Helt av annan åsiktDelvis av annan åsikt Varken annan eller samma åsiktDelvis av samma åsiktHelt av samma åsikt
Jag kan utnyttja elevförvaltningssystems medier vid kontakt med föräldrar, kolleger och elever (t.ex. Wilma, Helmi). 1131285
Jag kan använda elektroniska inlärningsmiljöer som verktyg vid tvåvägskommunikation. 1014243022
Jag kan använda sociala nätverkstjänster (t.ex. Facebook, Twitter, Google+).168122935