Modersmål, 2014

« Tillbaka

Kartläggning av kunnande: Informationssäkerhet och datasekretess

Egen svarargruppSvarare som är intresserade av utbildning
Informationssäkerhet och datasekretess 3.33.2

Svarens fördelning (265 personer som svarat)

Helt av annan åsiktDelvis av annan åsikt Varken annan eller samma åsiktDelvis av samma åsiktHelt av samma åsikt
Jag använder starka lösenord i undervisningsrelaterade service.-----
Jag instruerar mina studerande att använda säkra lösenord.-----
Jag kan använda elektroniska verktyg för att lagra, organisera och dela data (t.ex.. i molnet).-----

Fördelningen av svaren som gavs av dem som är intresserade av utbildning (139 personer som svarat)

Helt av annan åsiktDelvis av annan åsikt Varken annan eller samma åsiktDelvis av samma åsiktHelt av samma åsikt
Jag använder starka lösenord i undervisningsrelaterade service.-----
Jag instruerar mina studerande att använda säkra lösenord.-----
Jag kan använda elektroniska verktyg för att lagra, organisera och dela data (t.ex.. i molnet).-----