Historia, 2015

« Tillbaka

Kartläggning av kunnande: Informationssökning och informationshantering

Egen svarargruppSvarare som är intresserade av utbildning
Informationssökning och informationshantering 2.42.3

Svarens fördelning (149 personer som svarat)

Kan inteKan självKan visa studerandenKan utnyttja mångsidigt med studeranden
Jag kan dra nytta av fack- och läroämnespecifika informationskällor. 3362338
Jag kan dra nytta av särskilda informationsservice för sökning, som t.ex.. elektroniska söktjänster i biblioteket, Google Scholar eller vetenskapliga databaser.38401011
Helt av annan åsiktDelvis av annan åsikt Varken annan eller samma åsiktDelvis av samma åsiktHelt av samma åsikt
Jag kan använda elektroniska verktyg för att lagra, organisera och dela data (t.ex.. i molnet).812154024

Fördelningen av svaren som gavs av dem som är intresserade av utbildning (103 personer som svarat)

Kan inteKan självKan visa studerandenKan utnyttja mångsidigt med studeranden
Jag kan dra nytta av fack- och läroämnespecifika informationskällor. 4361941
Jag kan dra nytta av särskilda informationsservice för sökning, som t.ex.. elektroniska söktjänster i biblioteket, Google Scholar eller vetenskapliga databaser.3742912
Helt av annan åsiktDelvis av annan åsikt Varken annan eller samma åsiktDelvis av samma åsiktHelt av samma åsikt
Jag kan använda elektroniska verktyg för att lagra, organisera och dela data (t.ex.. i molnet).814183822