Historia, 1.1.2015-6.8.2020

« Tillbaka

Kartläggning av kunnande: Informationssökning och informationshantering

Egen svarargruppSvarare som är intresserade av utbildning
Informationssökning och informationshantering 2.42.3

Svarens fördelning (313 personer som svarat)

Kan inteKan självKan visa studerandenKan utnyttja mångsidigt med studeranden
Jag kan dra nytta av fack- och läroämnespecifika informationskällor. 2332737
Jag kan dra nytta av särskilda informationsservice för sökning, som t.ex.. elektroniska söktjänster i biblioteket, Google Scholar eller vetenskapliga databaser.3544109
Helt av annan åsiktDelvis av annan åsikt Varken annan eller samma åsiktDelvis av samma åsiktHelt av samma åsikt
Jag kan använda elektroniska verktyg för att lagra, organisera och dela data (t.ex.. i molnet).616134223

Fördelningen av svaren som gavs av dem som är intresserade av utbildning (211 personer som svarat)

Kan inteKan självKan visa studerandenKan utnyttja mångsidigt med studeranden
Jag kan dra nytta av fack- och läroämnespecifika informationskällor. 2322737
Jag kan dra nytta av särskilda informationsservice för sökning, som t.ex.. elektroniska söktjänster i biblioteket, Google Scholar eller vetenskapliga databaser.3645108
Helt av annan åsiktDelvis av annan åsikt Varken annan eller samma åsiktDelvis av samma åsiktHelt av samma åsikt
Jag kan använda elektroniska verktyg för att lagra, organisera och dela data (t.ex.. i molnet).616144321