Svenska , 2014

« Tillbaka

Kartläggning av kunnande: Informationssökning och informationshantering

Egen svarargruppSvarare som är intresserade av utbildning
Informationssökning och informationshantering 2.72.6

Svarens fördelning (250 personer som svarat)

Kan inteKan självKan visa studerandenKan utnyttja mångsidigt med studeranden
Jag kan dra nytta av fack- och läroämnespecifika informationskällor. ----
Jag kan dra nytta av särskilda informationsservice för sökning, som t.ex.. elektroniska söktjänster i biblioteket, Google Scholar eller vetenskapliga databaser.----
Helt av annan åsiktDelvis av annan åsikt Varken annan eller samma åsiktDelvis av samma åsiktHelt av samma åsikt
Jag kan använda elektroniska verktyg för att lagra, organisera och dela data (t.ex.. i molnet).-----

Fördelningen av svaren som gavs av dem som är intresserade av utbildning (148 personer som svarat)

Kan inteKan självKan visa studerandenKan utnyttja mångsidigt med studeranden
Jag kan dra nytta av fack- och läroämnespecifika informationskällor. ----
Jag kan dra nytta av särskilda informationsservice för sökning, som t.ex.. elektroniska söktjänster i biblioteket, Google Scholar eller vetenskapliga databaser.----
Helt av annan åsiktDelvis av annan åsikt Varken annan eller samma åsiktDelvis av samma åsiktHelt av samma åsikt
Jag kan använda elektroniska verktyg för att lagra, organisera och dela data (t.ex.. i molnet).-----