Modersmål, 2014

« Tillbaka

Kartläggning av kunnande: Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran

Egen svarargruppSvarare som är intresserade av utbildning
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran 3.03.0

Svarens fördelning (265 personer som svarat)

Helt av annan åsiktDelvis av annan åsikt Varken annan eller samma åsiktDelvis av samma åsiktHelt av samma åsikt
Jag kan handleda elever till möjligheterna till medborgarpåverkan via internet.217284212
Kan inteKan självKan visa studerandenKan utnyttja mångsidigt med studeranden
Jag kan dra nytta av fack- och läroämnespecifika informationskällor. ----
Jag kan dra nytta av särskilda informationsservice för sökning, som t.ex.. elektroniska söktjänster i biblioteket, Google Scholar eller vetenskapliga databaser.----

Fördelningen av svaren som gavs av dem som är intresserade av utbildning (198 personer som svarat)

Helt av annan åsiktDelvis av annan åsikt Varken annan eller samma åsiktDelvis av samma åsiktHelt av samma åsikt
Jag kan handleda elever till möjligheterna till medborgarpåverkan via internet.316264610
Kan inteKan självKan visa studerandenKan utnyttja mångsidigt med studeranden
Jag kan dra nytta av fack- och läroämnespecifika informationskällor. ----
Jag kan dra nytta av särskilda informationsservice för sökning, som t.ex.. elektroniska söktjänster i biblioteket, Google Scholar eller vetenskapliga databaser.----