Svenska , 2014

« Tillbaka

Kartläggning av kunnande: Basfärdigheter i informationsteknik

Egen svarargruppSvarare som är intresserade av utbildning
Basfärdigheter i informationsteknik 1.41.2

Svarens fördelning (250 personer som svarat)

Kan inteKan självKan visa studerandenKan utnyttja mångsidigt med studeranden
Jag kan använda något ordbehandlingsprogram (t.ex. Microsoft Word, LibreOffice Writer).1462034
Jag kan använda avancerade egenskaper i ordbehandlingsprogram (t.ex. stilar och automatiska innehållsförteckningar).3144618
Jag kan använda något presentationsgrafikprogram i min undervisning (t.ex. Microsoft PowerPoint, LibreOffice Impress).22481516
Jag kan använda avancerade egenskaper i något presentationsgrafikprogram (t.ex. göra animationer samt presentationer med mångsidigt innehåll). 771544
Jag kan använda något kalkylprogram i min undervisning (t.ex. Microsoft Excel, LibreOffice Calc.).652924
Jag kan använda avancerade egenskaper i ett kalkyprogram i min undervisning (t.ex. scheman och skapa olika beskrivare).851212
Jag kan dra nytta av fack- och läroämnespecifika informationskällor. ----
Jag kan dra nytta av särskilda informationsservice för sökning, som t.ex.. elektroniska söktjänster i biblioteket, Google Scholar eller vetenskapliga databaser.----
Jag kan använda grafisk programmeringsmiljö (t.ex.. Scratch, Kodu, Lego Mindstorm) som passar på undervisning.----
Jag kan programmera i något programspråk (t.ex.. C, Java, PHP, Javascript, C ++, Python) mångsidigt med studeranden.----
Helt av annan åsiktDelvis av annan åsikt Varken annan eller samma åsiktDelvis av samma åsiktHelt av samma åsikt
Jag använder starka lösenord i undervisningsrelaterade service.-----
Jag instruerar mina studerande att använda säkra lösenord.-----

Fördelningen av svaren som gavs av dem som är intresserade av utbildning (130 personer som svarat)

Kan inteKan självKan visa studerandenKan utnyttja mångsidigt med studeranden
Jag kan använda något ordbehandlingsprogram (t.ex. Microsoft Word, LibreOffice Writer).2522225
Jag kan använda avancerade egenskaper i ordbehandlingsprogram (t.ex. stilar och automatiska innehållsförteckningar).4144411
Jag kan använda något presentationsgrafikprogram i min undervisning (t.ex. Microsoft PowerPoint, LibreOffice Impress).28511012
Jag kan använda avancerade egenskaper i något presentationsgrafikprogram (t.ex. göra animationer samt presentationer med mångsidigt innehåll). 851222
Jag kan använda något kalkylprogram i min undervisning (t.ex. Microsoft Excel, LibreOffice Calc.).702613
Jag kan använda avancerade egenskaper i ett kalkyprogram i min undervisning (t.ex. scheman och skapa olika beskrivare).891010
Jag kan dra nytta av fack- och läroämnespecifika informationskällor. ----
Jag kan dra nytta av särskilda informationsservice för sökning, som t.ex.. elektroniska söktjänster i biblioteket, Google Scholar eller vetenskapliga databaser.----
Jag kan använda grafisk programmeringsmiljö (t.ex.. Scratch, Kodu, Lego Mindstorm) som passar på undervisning.----
Jag kan programmera i något programspråk (t.ex.. C, Java, PHP, Javascript, C ++, Python) mångsidigt med studeranden.----
Helt av annan åsiktDelvis av annan åsikt Varken annan eller samma åsiktDelvis av samma åsiktHelt av samma åsikt
Jag använder starka lösenord i undervisningsrelaterade service.-----
Jag instruerar mina studerande att använda säkra lösenord.-----