Modersmål, 1.1.2014-7.6.2020

« Tillbaka

Kartläggning av kunnande: Undervisning med hjälp av video

Egen svarargruppSvarare som är intresserade av utbildning
Undervisning med hjälp av video 1.01.2

Svarens fördelning (694 personer som svarat)

Helt av annan åsiktDelvis av annan åsikt Varken annan eller samma åsiktDelvis av samma åsiktHelt av samma åsikt
Jag vet vad som avses med undervisning med hjälp av video och känner till en del programvaror och verktyg för videoundervisning (t.ex. Adobe Connect, Lync).362415177
Jag kan ur teknisk synpunkt ordna situationer med videoundervisning (t.ex. distansundervisning, webinarer).6517863

Fördelningen av svaren som gavs av dem som är intresserade av utbildning (233 personer som svarat)

Helt av annan åsiktDelvis av annan åsikt Varken annan eller samma åsiktDelvis av samma åsiktHelt av samma åsikt
Jag vet vad som avses med undervisning med hjälp av video och känner till en del programvaror och verktyg för videoundervisning (t.ex. Adobe Connect, Lync).2825132310
Jag kan ur teknisk synpunkt ordna situationer med videoundervisning (t.ex. distansundervisning, webinarer).55228124