Svenska , 2014

« Tillbaka

Kartläggning av kunnande: Undervisning med hjälp av video

Egen svarargruppSvarare som är intresserade av utbildning
Undervisning med hjälp av video 0.91.1

Svarens fördelning (250 personer som svarat)

Helt av annan åsiktDelvis av annan åsikt Varken annan eller samma åsiktDelvis av samma åsiktHelt av samma åsikt
Jag vet vad som avses med undervisning med hjälp av video och känner till en del programvaror och verktyg för videoundervisning (t.ex. Adobe Connect, Lync).442111204
Jag kan ur teknisk synpunkt ordna situationer med videoundervisning (t.ex. distansundervisning, webinarer).6618862

Fördelningen av svaren som gavs av dem som är intresserade av utbildning (85 personer som svarat)

Helt av annan åsiktDelvis av annan åsikt Varken annan eller samma åsiktDelvis av samma åsiktHelt av samma åsikt
Jag vet vad som avses med undervisning med hjälp av video och känner till en del programvaror och verktyg för videoundervisning (t.ex. Adobe Connect, Lync).352712224
Jag kan ur teknisk synpunkt ordna situationer med videoundervisning (t.ex. distansundervisning, webinarer).52221492