Modersmål, 2014

« Tillbaka

Kartläggning av kunnande: Ljud, video och bild

Egen svarargruppSvarare som är intresserade av utbildning
Ljud, video och bild 1.71.7

Svarens fördelning (265 personer som svarat)

Kan inteKan självKan visa studerandenKan utnyttja mångsidigt med studeranden
Jag kan använda digitalkamera dvs ta bilder och överföra dem till datorn.9431631
Jag kan grunderna i bildbehandling (t.ex. beskärning av fotografi, ändra storlek).18451522
Jag kan grunderna i videobehandling (t.ex. klippning, förena olika källor).6520311
Jag kan grunderna i ljudbehandling (t.ex. inspelning, editering).691939

Fördelningen av svaren som gavs av dem som är intresserade av utbildning (189 personer som svarat)

Kan inteKan självKan visa studerandenKan utnyttja mångsidigt med studeranden
Jag kan använda digitalkamera dvs ta bilder och överföra dem till datorn.8421932
Jag kan grunderna i bildbehandling (t.ex. beskärning av fotografi, ändra storlek).17431524
Jag kan grunderna i videobehandling (t.ex. klippning, förena olika källor).6323310
Jag kan grunderna i ljudbehandling (t.ex. inspelning, editering).682138