Modersmål, 1.1.2014-21.9.2020

« Tillbaka

Kartläggning av kunnande: Ljud, video och bild

Egen svarargruppSvarare som är intresserade av utbildning
Ljud, video och bild 1.61.7

Svarens fördelning (694 personer som svarat)

Kan inteKan självKan visa studerandenKan utnyttja mångsidigt med studeranden
Jag kan använda digitalkamera dvs ta bilder och överföra dem till datorn.11421828
Jag kan grunderna i bildbehandling (t.ex. beskärning av fotografi, ändra storlek).21401820
Jag kan grunderna i videobehandling (t.ex. klippning, förena olika källor).642069
Jag kan grunderna i ljudbehandling (t.ex. inspelning, editering).662346

Fördelningen av svaren som gavs av dem som är intresserade av utbildning (504 personer som svarat)

Kan inteKan självKan visa studerandenKan utnyttja mångsidigt med studeranden
Jag kan använda digitalkamera dvs ta bilder och överföra dem till datorn.9422029
Jag kan grunderna i bildbehandling (t.ex. beskärning av fotografi, ändra storlek).18421921
Jag kan grunderna i videobehandling (t.ex. klippning, förena olika källor).632269
Jag kan grunderna i ljudbehandling (t.ex. inspelning, editering).652536