Informationsteknik, 2014

« Tillbaka

Kartläggning av kunnande: Ljud, video och bild

Egen svarargruppSvarare som är intresserade av utbildning
Ljud, video och bild 3.23.2

Svarens fördelning (155 personer som svarat)

Kan inteKan självKan visa studerandenKan utnyttja mångsidigt med studeranden
Jag kan använda digitalkamera dvs ta bilder och överföra dem till datorn.1101574
Jag kan grunderna i bildbehandling (t.ex. beskärning av fotografi, ändra storlek).291079
Jag kan grunderna i videobehandling (t.ex. klippning, förena olika källor).16171552
Jag kan grunderna i ljudbehandling (t.ex. inspelning, editering).21191644

Fördelningen av svaren som gavs av dem som är intresserade av utbildning (90 personer som svarat)

Kan inteKan självKan visa studerandenKan utnyttja mångsidigt med studeranden
Jag kan använda digitalkamera dvs ta bilder och överföra dem till datorn.1111374
Jag kan grunderna i bildbehandling (t.ex. beskärning av fotografi, ändra storlek).2101078
Jag kan grunderna i videobehandling (t.ex. klippning, förena olika källor).17181451
Jag kan grunderna i ljudbehandling (t.ex. inspelning, editering).19221940