Svenska , 2014

« Tillbaka

Kartläggning av kunnande: Ljud, video och bild

Egen svarargruppSvarare som är intresserade av utbildning
Ljud, video och bild 1.21.2

Svarens fördelning (250 personer som svarat)

Kan inteKan självKan visa studerandenKan utnyttja mångsidigt med studeranden
Jag kan använda digitalkamera dvs ta bilder och överföra dem till datorn.13591215
Jag kan grunderna i bildbehandling (t.ex. beskärning av fotografi, ändra storlek).305388
Jag kan grunderna i videobehandling (t.ex. klippning, förena olika källor).811432
Jag kan grunderna i ljudbehandling (t.ex. inspelning, editering).782001

Fördelningen av svaren som gavs av dem som är intresserade av utbildning (155 personer som svarat)

Kan inteKan självKan visa studerandenKan utnyttja mångsidigt med studeranden
Jag kan använda digitalkamera dvs ta bilder och överföra dem till datorn.9611217
Jag kan grunderna i bildbehandling (t.ex. beskärning av fotografi, ändra storlek).2555109
Jag kan grunderna i videobehandling (t.ex. klippning, förena olika källor).801531
Jag kan grunderna i ljudbehandling (t.ex. inspelning, editering).772201