Historia, 2015

« Tillbaka

IKT-kunnande

149 som svarat har fyllt i kompetenskartläggningen.

Tips: genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor ifrågavarande delområde består av.

Delområden jämfört med andra som svarat

Vertailujoukkona käytetään kaikkia osaamiskartoituksen täyttäneitä vastaajia.

Bästa kompetensområden
Lite bättre än genomsnittetKlart bättre än genomsnittet
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran2444
Presentationsteknik i undervisningsbruk2227
Informationssäkerhet och datasekretess2325
Mobilutrustning2721
Elektronisk kommunikation2522
Basfärdigheter i informationsteknik2521
Informationssökning och informationshantering1332
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer2319
Undervisning med hjälp av video2318
Ljud, video och bild1719
Programmering18
Utvecklingsbehov
Lite sämre än genomsnittetKlart sämre än genomsnittet
Programmering870
Ljud, video och bild1828
Undervisning med hjälp av video1531
Elektronisk kommunikation2317
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer1917
Basfärdigheter i informationsteknik1918
Informationssäkerhet och datasekretess2116
Mobilutrustning2213
Presentationsteknik i undervisningsbruk1714
Informationssökning och informationshantering1811
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran95

Intresse för utbildningar inom kartlagda kompetensområden

I det nedanstående finns de kompetensområden med utbildningar som de som svarat är intresserade av. Den nuvarande kompetensnivån hos de personer som är intresserade av en viss utbildning ser du genom att klicka på rubriken.

Historia
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer85.9
Elektronisk kommunikation77.9
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran75.2
Informationssökning och informationshantering69.1
Mobilutrustning61.7
Ljud, video och bild61.7
Presentationsteknik i undervisningsbruk57.7
Basfärdigheter i informationsteknik50.3
Informationssäkerhet och datasekretess47.0
Undervisning med hjälp av video40.9
Programmering30.9

Intresse för andra utbildningar

I det nedanstående finns det populäraste utbildningsämnet som användarna själv matat in och valt.

Historia
Undervisning i eget ämne och IKT71.1
Surfplattans användning i undervisningen51.0
Mångsidig användning av den egna skolans utrustning48.3
Aktivera eleverna och pedagogik48.3
Oman aineen sähköisten opetusmateriaalien luominen36.2
Utnyttja elevernas egna smarttelefoner/suftplattor i undervisningen30.2
Pelien käyttö opetuksessa28.9
Mediafostran25.5
Gemensamma pedagogiska sätt att använda surfplattor22.1
Elektronisk plattform och dess mångsidiga användning21.5
Bildbehandling18.8
Utbildningar som behövs för att använda skolans IKT -verktyg18.1
Förena text, ljud och bild t.ex. till en internettidning18.1
Mångsidig användning av den egna skolans program14.8
Digital videoeditering14.8
Interaktiv skrivtavla14.8
Somen hyödyntäminen monipuolisesti opetuksessa13.4
Brister i mina baskunskaper:Fronter12.1
Använda bloggar effektivt i undervisningen och i examensprocesser12.1
Utveckla skolans IKT9.4
Interaktiv skrivtavla8.7
Sähköinen koe ja sähköinen tehtävänanto/kirja/kotitehtävä8.7
Mobiilioppiminen8.1
Tieto- ja viestintätekniikan käytön didaktiikka7.4
Mobiililaitteet ja tulevaisuuden oppiminen (oppilaiden uudenlaiset tavat oppia)6.0
Pudokkaiden tukeminen tvt:n avulla5.4