Hälsokunskap, 2014

« Tillbaka

IKT-kunnande

152 som svarat har fyllt i kompetenskartläggningen.

Tips: genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor ifrågavarande delområde består av.

Delområden jämfört med andra som svarat

Vertailujoukkona käytetään kaikkia osaamiskartoituksen täyttäneitä vastaajia.

Bästa kompetensområden
Lite bättre än genomsnittetKlart bättre än genomsnittet
Mobilutrustning2525
Basfärdigheter i informationsteknik2618
Elektronisk kommunikation2814
Ljud, video och bild2514
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer2214
Presentationsteknik i undervisningsbruk1916
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran1916
Informationssökning och informationshantering1420
Undervisning med hjälp av video1611
Informationssäkerhet och datasekretess180
Utvecklingsbehov
Lite sämre än genomsnittetKlart sämre än genomsnittet
Undervisning med hjälp av video2436
Informationssäkerhet och datasekretess3817
Presentationsteknik i undervisningsbruk2126
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer3116
Ljud, video och bild3016
Basfärdigheter i informationsteknik2613
Elektronisk kommunikation1319
Mobilutrustning1813
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran1614
Informationssökning och informationshantering1415

Intresse för utbildningar inom kartlagda kompetensområden

I det nedanstående finns de kompetensområden med utbildningar som de som svarat är intresserade av. Den nuvarande kompetensnivån hos de personer som är intresserade av en viss utbildning ser du genom att klicka på rubriken.

Hälsokunskap
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer86.8
Mobilutrustning75.7
Elektronisk kommunikation75.7
Presentationsteknik i undervisningsbruk68.4
Ljud, video och bild67.8
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran63.2
Informationssökning och informationshantering59.2
Basfärdigheter i informationsteknik51.3
Informationssäkerhet och datasekretess50.7
Undervisning med hjälp av video36.8

Intresse för andra utbildningar

I det nedanstående finns det populäraste utbildningsämnet som användarna själv matat in och valt.

Hälsokunskap
Undervisning i eget ämne och IKT62.5
Surfplattans användning i undervisningen50.0
Mångsidig användning av den egna skolans utrustning45.4
Aktivera eleverna och pedagogik43.4
Utnyttja elevernas egna smarttelefoner/suftplattor i undervisningen36.8
Gemensamma pedagogiska sätt att använda surfplattor25.0
Interaktiv skrivtavla25.0
Oman aineen sähköisten opetusmateriaalien luominen23.0
Pelien käyttö opetuksessa21.7
Mångsidig användning av den egna skolans program20.4
Elektronisk plattform och dess mångsidiga användning17.8
Interaktiv skrivtavla17.1
Bildbehandling17.1
Digital videoeditering17.1
Utbildningar som behövs för att använda skolans IKT -verktyg16.4
Mediafostran14.5
Använda bloggar effektivt i undervisningen och i examensprocesser11.8
Undervisning i eget ämne=BI&GE material? Vad finns+Varifrån hittas det?11.2
Förena text, ljud och bild t.ex. till en internettidning11.2
Somen hyödyntäminen monipuolisesti opetuksessa9.9
Brister i mina baskunskaper:Fronter9.2
Utveckla skolans IKT6.6
Mobiilioppiminen5.9
Tieto- ja viestintätekniikan käytön didaktiikka5.3
Mobiililaitteet ja tulevaisuuden oppiminen (oppilaiden uudenlaiset tavat oppia)5.3