Kemi, 2013

« Tillbaka

IKT-kunnande

311 som svarat har fyllt i kompetenskartläggningen.

Vanhan osaamiskartoituksen on täyttänyt 13 vastaajaa. Katso vanha osaamisraportti.

Tips: genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor ifrågavarande delområde består av.

Delområden jämfört med andra som svarat

Vertailujoukkona käytetään kaikkia osaamiskartoituksen täyttäneitä vastaajia.

Bästa kompetensområden
Lite bättre än genomsnittetKlart bättre än genomsnittet
Basfärdigheter i informationsteknik2247
Mobilutrustning2528
Ljud, video och bild1829
Undervisning med hjälp av video2026
Presentationsteknik i undervisningsbruk2521
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer2124
Elektronisk kommunikation2123
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran1818
Informationssökning och informationshantering1423
Informationssäkerhet och datasekretess270
Utvecklingsbehov
Lite sämre än genomsnittetKlart sämre än genomsnittet
Informationssäkerhet och datasekretess3813
Undervisning med hjälp av video390
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran1919
Ljud, video och bild2314
Mobilutrustning2116
Elektronisk kommunikation1917
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer1917
Informationssökning och informationshantering2014
Presentationsteknik i undervisningsbruk189
Basfärdigheter i informationsteknik116

Intresse för utbildningar inom kartlagda kompetensområden

I det nedanstående finns de kompetensområden med utbildningar som de som svarat är intresserade av. Den nuvarande kompetensnivån hos de personer som är intresserade av en viss utbildning ser du genom att klicka på rubriken.

Kemi
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer79.7
Elektronisk kommunikation64.0
Mobilutrustning58.5
Presentationsteknik i undervisningsbruk57.6
Informationssäkerhet och datasekretess51.4
Informationssökning och informationshantering45.7
Ljud, video och bild45.0
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran44.4
Undervisning med hjälp av video33.1
Basfärdigheter i informationsteknik30.9

Intresse för andra utbildningar

I det nedanstående finns det populäraste utbildningsämnet som användarna själv matat in och valt.

Kemi
Undervisning i eget ämne och IKT52.1
Mångsidig användning av den egna skolans utrustning41.5
Aktivera eleverna och pedagogik39.9
Surfplattans användning i undervisningen34.7
Utnyttja elevernas egna smarttelefoner/suftplattor i undervisningen25.4
Interaktiv skrivtavla23.2
Interaktiv skrivtavla22.2
Gemensamma pedagogiska sätt att använda surfplattor17.7
Mångsidig användning av den egna skolans program17.0
Pelien käyttö opetuksessa15.8
Digital videoeditering10.6
Bildbehandling10.3
Utveckla skolans IKT9.6
Mediafostran8.4
Utbildningar som behövs för att använda skolans IKT -verktyg8.4
Använda bloggar effektivt i undervisningen och i examensprocesser7.1
Elektronisk plattform och dess mångsidiga användning7.1
Undervisning i eget ämne=BI&GE material? Vad finns+Varifrån hittas det?6.1
Oman aineen sähköisten opetusmateriaalien luominen5.5