Engelska, 2015

« Tillbaka

IKT-kunnande

322 som svarat har fyllt i kompetenskartläggningen.

Tips: genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor ifrågavarande delområde består av.

Delområden jämfört med andra som svarat

Vertailujoukkona käytetään kaikkia osaamiskartoituksen täyttäneitä vastaajia.

Bästa kompetensområden
Lite bättre än genomsnittetKlart bättre än genomsnittet
Presentationsteknik i undervisningsbruk2225
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer2124
Elektronisk kommunikation2318
Informationssäkerhet och datasekretess1623
Undervisning med hjälp av video2117
Mobilutrustning1619
Informationssökning och informationshantering1022
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran1516
Ljud, video och bild1812
Basfärdigheter i informationsteknik1612
Programmering13
Utvecklingsbehov
Lite sämre än genomsnittetKlart sämre än genomsnittet
Programmering920
Ljud, video och bild2629
Basfärdigheter i informationsteknik2231
Undervisning med hjälp av video1538
Informationssökning och informationshantering2920
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran2028
Informationssäkerhet och datasekretess3015
Mobilutrustning2222
Elektronisk kommunikation2518
Presentationsteknik i undervisningsbruk239
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer1414

Intresse för utbildningar inom kartlagda kompetensområden

I det nedanstående finns de kompetensområden med utbildningar som de som svarat är intresserade av. Den nuvarande kompetensnivån hos de personer som är intresserade av en viss utbildning ser du genom att klicka på rubriken.

Engelska
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer88.8
Elektronisk kommunikation76.1
Mobilutrustning70.8
Ljud, video och bild66.1
Informationssökning och informationshantering63.0
Presentationsteknik i undervisningsbruk58.4
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran55.3
Basfärdigheter i informationsteknik50.6
Informationssäkerhet och datasekretess45.7
Undervisning med hjälp av video34.8
Programmering27.0

Intresse för andra utbildningar

I det nedanstående finns det populäraste utbildningsämnet som användarna själv matat in och valt.

Engelska
Undervisning i eget ämne och IKT71.4
IKT i undervisning i engelska67.7
Surfplattans användning i undervisningen59.3
Aktivera eleverna och pedagogik53.1
Mångsidig användning av den egna skolans utrustning50.3
Konkreta sätt att utnyttja surfplattor i språkundervisningen46.9
Utnyttja elevernas egna smarttelefoner/suftplattor i undervisningen46.3
Pelien käyttö opetuksessa37.6
Oman aineen sähköisten opetusmateriaalien luominen34.8
Elektronisk plattform och dess mångsidiga användning29.2
Konkreta sätt att utnyttja surfplattor i undervsiningen språkundervisningen28.9
Gemensamma pedagogiska sätt att använda surfplattor27.6
Utbildningar som behövs för att använda skolans IKT -verktyg23.9
Mångsidig användning av den egna skolans program23.6
Interaktiv skrivtavla23.6
Förena text, ljud och bild t.ex. till en internettidning22.7
Somen hyödyntäminen monipuolisesti opetuksessa20.8
Mediafostran19.3
Sähköinen koe ja sähköinen tehtävänanto/kirja/kotitehtävä18.6
Interaktiv skrivtavla17.7
Bildbehandling17.7
Digital videoeditering16.5
Mobiililaitteet ja tulevaisuuden oppiminen (oppilaiden uudenlaiset tavat oppia)16.5
Använda bloggar effektivt i undervisningen och i examensprocesser13.7
Mobiilioppiminen11.8
Omaan aineeseen valmiit materiaalit11.5
Pudokkaiden tukeminen tvt:n avulla10.9
Tieto- ja viestintätekniikan käytön didaktiikka9.9
Brister i mina baskunskaper:Fronter9.6
Henkilökohtaiset oppimisympäristöt9.3
Kieltenopetuksen valmiita materiaaleja verkossa8.1
Lära använda word? o.a. basprogram 7.1
Utveckla skolans IKT7.1
Vuorovaikutteinen sarjakuva internetissä6.2
Oppimisohjelmien laatiminen6.2
Sähköiset yo kokeet6.2