Svenska , 1.1.2014-26.11.2020

« Tillbaka

IKT-kunnande

662 som svarat har fyllt i kompetenskartläggningen.

Tips: genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor ifrågavarande delområde består av.

Delområden jämfört med andra som svarat

Vertailujoukkona käytetään kaikkia osaamiskartoituksen täyttäneitä vastaajia.

Bästa kompetensområden
Lite bättre än genomsnittetKlart bättre än genomsnittet
Presentationsteknik i undervisningsbruk2422
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer1817
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran2114
Undervisning med hjälp av video2112
Elektronisk kommunikation1616
Informationssökning och informationshantering1812
Mobilutrustning1810
Informationssäkerhet och datasekretess516
Ljud, video och bild157
Basfärdigheter i informationsteknik136
Programmering01
Utvecklingsbehov
Lite sämre än genomsnittetKlart sämre än genomsnittet
Programmering960
Basfärdigheter i informationsteknik2837
Ljud, video och bild3331
Undervisning med hjälp av video1839
Informationssäkerhet och datasekretess2825
Informationssökning och informationshantering2427
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran2127
Elektronisk kommunikation2324
Mobilutrustning2223
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer1924
Presentationsteknik i undervisningsbruk2014

Intresse för utbildningar inom kartlagda kompetensområden

I det nedanstående finns de kompetensområden med utbildningar som de som svarat är intresserade av. Den nuvarande kompetensnivån hos de personer som är intresserade av en viss utbildning ser du genom att klicka på rubriken.

Svenska
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer90.2
Elektronisk kommunikation75.7
Mobilutrustning67.5
Ljud, video och bild61.9
Informationssökning och informationshantering61.8
Presentationsteknik i undervisningsbruk58.0
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran53.2
Basfärdigheter i informationsteknik51.1
Informationssäkerhet och datasekretess42.9
Undervisning med hjälp av video29.3
Programmering17.4

Intresse för andra utbildningar

I det nedanstående finns det populäraste utbildningsämnet som användarna själv matat in och valt.

Svenska
Undervisning i eget ämne och IKT73.0
Surfplattans användning i undervisningen55.9
Aktivera eleverna och pedagogik50.9
Mångsidig användning av den egna skolans utrustning48.3
Utnyttja elevernas egna smarttelefoner/suftplattor i undervisningen47.1
Konkreta sätt att utnyttja surfplattor i språkundervisningen46.4
Pelien käyttö opetuksessa39.9
IKT i undervisning i engelska39.3
Oman aineen sähköisten opetusmateriaalien luominen32.2
Elektronisk plattform och dess mångsidiga användning23.3
Utbildningar som behövs för att använda skolans IKT -verktyg22.2
Konkreta sätt att utnyttja surfplattor i undervsiningen språkundervisningen21.8
Interaktiv skrivtavla21.6
Gemensamma pedagogiska sätt att använda surfplattor20.8
Mångsidig användning av den egna skolans program19.9
Sähköinen koe ja sähköinen tehtävänanto/kirja/kotitehtävä19.9
Somen hyödyntäminen monipuolisesti opetuksessa18.4
Förena text, ljud och bild t.ex. till en internettidning17.2
Interaktiv skrivtavla16.3
Mobiililaitteet ja tulevaisuuden oppiminen (oppilaiden uudenlaiset tavat oppia)15.0
Mediafostran14.7
Använda bloggar effektivt i undervisningen och i examensprocesser14.4
Bildbehandling13.9
Digital videoeditering12.5
Brister i mina baskunskaper:Fronter11.5
Mobiilioppiminen11.0
Omaan aineeseen valmiit materiaalit10.3
Pudokkaiden tukeminen tvt:n avulla8.8
Lära använda word? o.a. basprogram 8.0
Tieto- ja viestintätekniikan käytön didaktiikka7.6
Henkilökohtaiset oppimisympäristöt6.5
Utveckla skolans IKT6.3
Kieltenopetuksen valmiita materiaaleja verkossa6.3
Ruotsinkieli6.2
Oppimisohjelmien laatiminen5.4
Tvt:n perustaidot5.1