Musik, 2013

« Tillbaka

IKT-kunnande

54 som svarat har fyllt i kompetenskartläggningen.

Vanhan osaamiskartoituksen on täyttänyt 3 vastaajaa. Katso vanha osaamisraportti.

Tips: genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor ifrågavarande delområde består av.

Delområden jämfört med andra som svarat

Vertailujoukkona käytetään kaikkia osaamiskartoituksen täyttäneitä vastaajia.

Bästa kompetensområden
Lite bättre än genomsnittetKlart bättre än genomsnittet
Mobilutrustning2641
Ljud, video och bild2635
Presentationsteknik i undervisningsbruk2824
Elektronisk kommunikation2426
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer2224
Undervisning med hjälp av video1725
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran1720
Basfärdigheter i informationsteknik2015
Informationssökning och informationshantering626
Informationssäkerhet och datasekretess190
Utvecklingsbehov
Lite sämre än genomsnittetKlart sämre än genomsnittet
Basfärdigheter i informationsteknik2626
Informationssäkerhet och datasekretess3120
Undervisning med hjälp av video470
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran1524
Informationssökning och informationshantering309
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer726
Elektronisk kommunikation1313
Ljud, video och bild179
Presentationsteknik i undervisningsbruk915
Mobilutrustning1113

Intresse för utbildningar inom kartlagda kompetensområden

I det nedanstående finns de kompetensområden med utbildningar som de som svarat är intresserade av. Den nuvarande kompetensnivån hos de personer som är intresserade av en viss utbildning ser du genom att klicka på rubriken.

Musik
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer85.2
Ljud, video och bild85.2
Elektronisk kommunikation74.1
Mobilutrustning72.2
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran64.8
Presentationsteknik i undervisningsbruk63.0
Basfärdigheter i informationsteknik61.1
Informationssäkerhet och datasekretess61.1
Informationssökning och informationshantering55.6
Undervisning med hjälp av video42.6

Intresse för andra utbildningar

I det nedanstående finns det populäraste utbildningsämnet som användarna själv matat in och valt.

Musik
Undervisning i eget ämne och IKT64.8
Aktivera eleverna och pedagogik50.0
Surfplattans användning i undervisningen40.7
Mångsidig användning av den egna skolans utrustning37.0
Utnyttja elevernas egna smarttelefoner/suftplattor i undervisningen35.2
Gemensamma pedagogiska sätt att använda surfplattor27.8
Mångsidig användning av den egna skolans program27.8
Digital videoeditering25.9
Mediafostran20.4
Interaktiv skrivtavla18.5
Interaktiv skrivtavla16.7
Musiikkiohjelmat16.7
Bildbehandling14.8
Förena text, ljud och bild t.ex. till en internettidning14.8
Brister i mina baskunskaper:Fronter13.0
Pelien käyttö opetuksessa11.1
Utveckla skolans IKT9.3
Oman aineen sähköisten opetusmateriaalien luominen9.3
Utbildningar som behövs för att använda skolans IKT -verktyg7.4
Somen hyödyntäminen monipuolisesti opetuksessa7.4
Undervisning i eget ämne=BI&GE material? Vad finns+Varifrån hittas det?5.6
Lära använda word? o.a. basprogram 5.6
Använda bloggar effektivt i undervisningen och i examensprocesser5.6
Elektronisk plattform och dess mångsidiga användning5.6