Biologi, 2014

« Tillbaka

IKT-kunnande

178 som svarat har fyllt i kompetenskartläggningen.

Tips: genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor ifrågavarande delområde består av.

Delområden jämfört med andra som svarat

Vertailujoukkona käytetään kaikkia osaamiskartoituksen täyttäneitä vastaajia.

Bästa kompetensområden
Lite bättre än genomsnittetKlart bättre än genomsnittet
Basfärdigheter i informationsteknik2525
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer2227
Mobilutrustning1929
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran2423
Presentationsteknik i undervisningsbruk1828
Ljud, video och bild2715
Informationssökning och informationshantering1428
Elektronisk kommunikation1723
Undervisning med hjälp av video2014
Informationssäkerhet och datasekretess240
Utvecklingsbehov
Lite sämre än genomsnittetKlart sämre än genomsnittet
Informationssäkerhet och datasekretess4313
Undervisning med hjälp av video1935
Ljud, video och bild1722
Elektronisk kommunikation1622
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer2216
Presentationsteknik i undervisningsbruk2014
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran1618
Basfärdigheter i informationsteknik2011
Mobilutrustning1913
Informationssökning och informationshantering2010

Intresse för utbildningar inom kartlagda kompetensområden

I det nedanstående finns de kompetensområden med utbildningar som de som svarat är intresserade av. Den nuvarande kompetensnivån hos de personer som är intresserade av en viss utbildning ser du genom att klicka på rubriken.

Biologi
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer88.2
Elektronisk kommunikation71.3
Mobilutrustning69.1
Ljud, video och bild65.2
Presentationsteknik i undervisningsbruk59.0
Informationssökning och informationshantering53.4
Informationssäkerhet och datasekretess53.4
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran52.2
Basfärdigheter i informationsteknik50.0
Undervisning med hjälp av video33.7

Intresse för andra utbildningar

I det nedanstående finns det populäraste utbildningsämnet som användarna själv matat in och valt.

Biologi
Undervisning i eget ämne och IKT65.7
Surfplattans användning i undervisningen52.2
Mångsidig användning av den egna skolans utrustning50.0
Aktivera eleverna och pedagogik48.9
Utnyttja elevernas egna smarttelefoner/suftplattor i undervisningen40.4
Undervisning i eget ämne=BI&GE material? Vad finns+Varifrån hittas det?38.2
Gemensamma pedagogiska sätt att använda surfplattor30.3
Pelien käyttö opetuksessa29.2
Interaktiv skrivtavla24.2
Bildbehandling21.9
Interaktiv skrivtavla21.3
Oman aineen sähköisten opetusmateriaalien luominen21.3
Digital videoeditering20.2
Mångsidig användning av den egna skolans program19.7
Utbildningar som behövs för att använda skolans IKT -verktyg17.4
Elektronisk plattform och dess mångsidiga användning17.4
Förena text, ljud och bild t.ex. till en internettidning13.5
Utveckla skolans IKT12.9
Mediafostran12.9
Använda bloggar effektivt i undervisningen och i examensprocesser12.4
Brister i mina baskunskaper:Fronter10.1
Mobiilioppiminen9.0
Mobiililaitteet ja tulevaisuuden oppiminen (oppilaiden uudenlaiset tavat oppia)8.4
Sähköinen koe ja sähköinen tehtävänanto/kirja/kotitehtävä8.4
Somen hyödyntäminen monipuolisesti opetuksessa7.9
Tieto- ja viestintätekniikan käytön didaktiikka7.3
Sähköiset yo kokeet6.7
Omaan aineeseen valmiit materiaalit6.7
Henkilökohtaiset oppimisympäristöt6.2
Lära använda word? o.a. basprogram 5.6
Oppimisohjelmien laatiminen5.6
Oppimateriaalin tuottaminen/ Verkkopedagogiikka5.1