Historia, 2013

« Tillbaka

IKT-kunnande

157 som svarat har fyllt i kompetenskartläggningen.

Vanhan osaamiskartoituksen on täyttänyt 10 vastaajaa. Katso vanha osaamisraportti.

Tips: genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor ifrågavarande delområde består av.

Delområden jämfört med andra som svarat

Vertailujoukkona käytetään kaikkia osaamiskartoituksen täyttäneitä vastaajia.

Bästa kompetensområden
Lite bättre än genomsnittetKlart bättre än genomsnittet
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran2445
Mobilutrustning2928
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer2224
Undervisning med hjälp av video2223
Basfärdigheter i informationsteknik2322
Presentationsteknik i undervisningsbruk2816
Elektronisk kommunikation1725
Informationssökning och informationshantering1229
Ljud, video och bild1422
Informationssäkerhet och datasekretess290
Utvecklingsbehov
Lite sämre än genomsnittetKlart sämre än genomsnittet
Ljud, video och bild2626
Informationssäkerhet och datasekretess3715
Undervisning med hjälp av video420
Elektronisk kommunikation1723
Basfärdigheter i informationsteknik1721
Mobilutrustning1721
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer1520
Informationssökning och informationshantering1914
Presentationsteknik i undervisningsbruk208
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran810

Intresse för utbildningar inom kartlagda kompetensområden

I det nedanstående finns de kompetensområden med utbildningar som de som svarat är intresserade av. Den nuvarande kompetensnivån hos de personer som är intresserade av en viss utbildning ser du genom att klicka på rubriken.

Historia
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer81.5
Elektronisk kommunikation66.9
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran63.7
Mobilutrustning56.7
Presentationsteknik i undervisningsbruk55.4
Ljud, video och bild54.8
Informationssökning och informationshantering54.8
Informationssäkerhet och datasekretess51.6
Basfärdigheter i informationsteknik45.2
Undervisning med hjälp av video36.9

Intresse för andra utbildningar

I det nedanstående finns det populäraste utbildningsämnet som användarna själv matat in och valt.

Historia
Undervisning i eget ämne och IKT55.4
Mångsidig användning av den egna skolans utrustning51.0
Aktivera eleverna och pedagogik44.6
Surfplattans användning i undervisningen40.8
Interaktiv skrivtavla26.8
Gemensamma pedagogiska sätt att använda surfplattor24.8
Utnyttja elevernas egna smarttelefoner/suftplattor i undervisningen24.2
Mediafostran19.1
Mångsidig användning av den egna skolans program18.5
Bildbehandling17.2
Interaktiv skrivtavla15.9
Digital videoeditering13.4
Brister i mina baskunskaper:Fronter12.1
Elektronisk plattform och dess mångsidiga användning11.5
Pelien käyttö opetuksessa10.8
Använda bloggar effektivt i undervisningen och i examensprocesser10.2
Lära använda word? o.a. basprogram 8.9
Somen hyödyntäminen monipuolisesti opetuksessa8.9
Förena text, ljud och bild t.ex. till en internettidning8.3
Utveckla skolans IKT6.4
Oman aineen sähköisten opetusmateriaalien luominen5.1