Svenska , 2014

« Tillbaka

IKT-kunnande

250 som svarat har fyllt i kompetenskartläggningen.

Tips: genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor ifrågavarande delområde består av.

Delområden jämfört med andra som svarat

Vertailujoukkona käytetään kaikkia osaamiskartoituksen täyttäneitä vastaajia.

Bästa kompetensområden
Lite bättre än genomsnittetKlart bättre än genomsnittet
Presentationsteknik i undervisningsbruk2222
Mobilutrustning2412
Elektronisk kommunikation2012
Undervisning med hjälp av video2012
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer189
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran1312
Ljud, video och bild166
Informationssökning och informationshantering812
Basfärdigheter i informationsteknik136
Informationssäkerhet och datasekretess110
Utvecklingsbehov
Lite sämre än genomsnittetKlart sämre än genomsnittet
Informationssäkerhet och datasekretess5118
Basfärdigheter i informationsteknik3530
Ljud, video och bild3330
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer3226
Undervisning med hjälp av video1144
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran2228
Informationssökning och informationshantering2327
Elektronisk kommunikation1826
Presentationsteknik i undervisningsbruk2515
Mobilutrustning2118

Intresse för utbildningar inom kartlagda kompetensområden

I det nedanstående finns de kompetensområden med utbildningar som de som svarat är intresserade av. Den nuvarande kompetensnivån hos de personer som är intresserade av en viss utbildning ser du genom att klicka på rubriken.

Svenska
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer89.6
Elektronisk kommunikation78.4
Mobilutrustning70.0
Presentationsteknik i undervisningsbruk64.4
Ljud, video och bild62.0
Informationssökning och informationshantering59.2
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran53.6
Basfärdigheter i informationsteknik52.0
Informationssäkerhet och datasekretess50.8
Undervisning med hjälp av video34.0

Intresse för andra utbildningar

I det nedanstående finns det populäraste utbildningsämnet som användarna själv matat in och valt.

Svenska
Undervisning i eget ämne och IKT70.8
Surfplattans användning i undervisningen62.0
Mångsidig användning av den egna skolans utrustning54.0
Aktivera eleverna och pedagogik50.8
Utnyttja elevernas egna smarttelefoner/suftplattor i undervisningen47.2
Konkreta sätt att utnyttja surfplattor i språkundervisningen40.4
IKT i undervisning i engelska38.8
Pelien käyttö opetuksessa31.6
Gemensamma pedagogiska sätt att använda surfplattor23.6
Interaktiv skrivtavla23.6
Utbildningar som behövs för att använda skolans IKT -verktyg22.0
Oman aineen sähköisten opetusmateriaalien luominen21.6
Interaktiv skrivtavla20.8
Mångsidig användning av den egna skolans program20.4
Elektronisk plattform och dess mångsidiga användning20.0
Använda bloggar effektivt i undervisningen och i examensprocesser17.6
Konkreta sätt att utnyttja surfplattor i undervsiningen språkundervisningen16.0
Somen hyödyntäminen monipuolisesti opetuksessa15.2
Förena text, ljud och bild t.ex. till en internettidning14.8
Bildbehandling14.4
Digital videoeditering13.6
Brister i mina baskunskaper:Fronter13.2
Mediafostran12.4
Lära använda word? o.a. basprogram 10.0
Tieto- ja viestintätekniikan käytön didaktiikka8.8
Utveckla skolans IKT8.4
Mobiilioppiminen8.4
Pudokkaiden tukeminen tvt:n avulla8.4
Sähköinen koe ja sähköinen tehtävänanto/kirja/kotitehtävä7.6
Tvt:n perustaidot6.8
Mobiililaitteet ja tulevaisuuden oppiminen (oppilaiden uudenlaiset tavat oppia)6.8
Ruotsinkieli6.0
Sähköiset yo kokeet6.0
Oppimisohjelmien laatiminen5.6