Finska som andraspråk, 2014

« Tillbaka

IKT-kunnande

99 som svarat har fyllt i kompetenskartläggningen.

Tips: genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor ifrågavarande delområde består av.

Delområden jämfört med andra som svarat

Vertailujoukkona käytetään kaikkia osaamiskartoituksen täyttäneitä vastaajia.

Bästa kompetensområden
Lite bättre än genomsnittetKlart bättre än genomsnittet
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran1138
Elektronisk kommunikation1625
Informationssökning och informationshantering1425
Presentationsteknik i undervisningsbruk2115
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer2115
Mobilutrustning1620
Ljud, video och bild2114
Basfärdigheter i informationsteknik228
Informationssäkerhet och datasekretess230
Undervisning med hjälp av video149
Utvecklingsbehov
Lite sämre än genomsnittetKlart sämre än genomsnittet
Undervisning med hjälp av video1844
Ljud, video och bild2625
Presentationsteknik i undervisningsbruk2328
Basfärdigheter i informationsteknik3114
Informationssäkerhet och datasekretess3311
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer2716
Informationssökning och informationshantering2314
Mobilutrustning1520
Elektronisk kommunikation1319
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran1112

Intresse för utbildningar inom kartlagda kompetensområden

I det nedanstående finns de kompetensområden med utbildningar som de som svarat är intresserade av. Den nuvarande kompetensnivån hos de personer som är intresserade av en viss utbildning ser du genom att klicka på rubriken.

Finska som andraspråk
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer87.9
Presentationsteknik i undervisningsbruk73.7
Elektronisk kommunikation71.7
Ljud, video och bild65.7
Mobilutrustning65.7
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran63.6
Informationssökning och informationshantering48.5
Informationssäkerhet och datasekretess43.4
Basfärdigheter i informationsteknik43.4
Undervisning med hjälp av video37.4

Intresse för andra utbildningar

I det nedanstående finns det populäraste utbildningsämnet som användarna själv matat in och valt.

Finska som andraspråk
Undervisning i eget ämne och IKT57.6
Surfplattans användning i undervisningen51.5
Aktivera eleverna och pedagogik45.5
Mångsidig användning av den egna skolans utrustning44.4
Utnyttja elevernas egna smarttelefoner/suftplattor i undervisningen33.3
Interaktiv skrivtavla32.3
Förena text, ljud och bild t.ex. till en internettidning25.3
Mediafostran24.2
Gemensamma pedagogiska sätt att använda surfplattor23.2
Konkreta sätt att utnyttja surfplattor i språkundervisningen20.2
Bildbehandling20.2
Pelien käyttö opetuksessa19.2
Mångsidig användning av den egna skolans program18.2
Interaktiv skrivtavla17.2
Använda bloggar effektivt i undervisningen och i examensprocesser16.2
Oman aineen sähköisten opetusmateriaalien luominen14.1
Digital videoeditering13.1
Utbildningar som behövs för att använda skolans IKT -verktyg12.1
Konkreta sätt att utnyttja surfplattor i undervsiningen språkundervisningen11.1
Elektronisk plattform och dess mångsidiga användning11.1
Oman aineen (AI, S2) sähköiset materiaalit.10.1
IKT i undervisning i engelska9.1
Brister i mina baskunskaper:Fronter8.1
Oppimisohjelmien laatiminen8.1
Lära använda word? o.a. basprogram 7.1
Rättning av elevprestationer via google docs7.1
Somen hyödyntäminen monipuolisesti opetuksessa6.1
Utveckla skolans IKT5.1
Vuorovaikutteinen sarjakuva internetissä5.1
Apptips för surfplatta och smartmobil5.1