Svenska , 2013

« Tillbaka

IKT-kunnande

286 som svarat har fyllt i kompetenskartläggningen.

Vanhan osaamiskartoituksen on täyttänyt 18 vastaajaa. Katso vanha osaamisraportti.

Tips: genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor ifrågavarande delområde består av.

Delområden jämfört med andra som svarat

Vertailujoukkona käytetään kaikkia osaamiskartoituksen täyttäneitä vastaajia.

Bästa kompetensområden
Lite bättre än genomsnittetKlart bättre än genomsnittet
Mobilutrustning2022
Undervisning med hjälp av video1918
Presentationsteknik i undervisningsbruk2313
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer2114
Elektronisk kommunikation1915
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran1613
Basfärdigheter i informationsteknik177
Informationssökning och informationshantering914
Informationssäkerhet och datasekretess210
Ljud, video och bild99
Utvecklingsbehov
Lite sämre än genomsnittetKlart sämre än genomsnittet
Ljud, video och bild3035
Basfärdigheter i informationsteknik2933
Informationssäkerhet och datasekretess3915
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran2230
Mobilutrustning2624
Informationssökning och informationshantering2523
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer2324
Undervisning med hjälp av video460
Elektronisk kommunikation2019
Presentationsteknik i undervisningsbruk2011

Intresse för utbildningar inom kartlagda kompetensområden

I det nedanstående finns de kompetensområden med utbildningar som de som svarat är intresserade av. Den nuvarande kompetensnivån hos de personer som är intresserade av en viss utbildning ser du genom att klicka på rubriken.

Svenska
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer83.9
Elektronisk kommunikation73.4
Presentationsteknik i undervisningsbruk64.0
Mobilutrustning60.5
Ljud, video och bild58.0
Basfärdigheter i informationsteknik52.1
Informationssökning och informationshantering51.7
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran50.3
Informationssäkerhet och datasekretess45.1
Undervisning med hjälp av video33.6

Intresse för andra utbildningar

I det nedanstående finns det populäraste utbildningsämnet som användarna själv matat in och valt.

Svenska
Undervisning i eget ämne och IKT58.4
Mångsidig användning av den egna skolans utrustning50.7
Aktivera eleverna och pedagogik46.2
IKT i undervisning i engelska32.5
Surfplattans användning i undervisningen32.2
Interaktiv skrivtavla31.1
Konkreta sätt att utnyttja surfplattor i språkundervisningen30.4
Utnyttja elevernas egna smarttelefoner/suftplattor i undervisningen26.9
Gemensamma pedagogiska sätt att använda surfplattor19.6
Interaktiv skrivtavla19.6
Mångsidig användning av den egna skolans program19.2
Pelien käyttö opetuksessa18.9
Utbildningar som behövs för att använda skolans IKT -verktyg15.4
Bildbehandling15.0
Konkreta sätt att utnyttja surfplattor i undervsiningen språkundervisningen14.0
Använda bloggar effektivt i undervisningen och i examensprocesser12.2
Förena text, ljud och bild t.ex. till en internettidning11.9
Brister i mina baskunskaper:Fronter10.5
Lära använda word? o.a. basprogram 9.4
Digital videoeditering9.1
Mediafostran8.7
Somen hyödyntäminen monipuolisesti opetuksessa8.7
Oman aineen sähköisten opetusmateriaalien luominen8.7
Elektronisk plattform och dess mångsidiga användning8.4