Geografi , 2015

« Tillbaka

IKT-kunnande

135 som svarat har fyllt i kompetenskartläggningen.

Tips: genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor ifrågavarande delområde består av.

Delområden jämfört med andra som svarat

Vertailujoukkona käytetään kaikkia osaamiskartoituksen täyttäneitä vastaajia.

Bästa kompetensområden
Lite bättre än genomsnittetKlart bättre än genomsnittet
Basfärdigheter i informationsteknik3426
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer2722
Mobilutrustning2423
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran1630
Informationssökning och informationshantering1234
Elektronisk kommunikation2619
Presentationsteknik i undervisningsbruk1925
Ljud, video och bild2219
Undervisning med hjälp av video2017
Informationssäkerhet och datasekretess1620
Programmering27
Utvecklingsbehov
Lite sämre än genomsnittetKlart sämre än genomsnittet
Programmering880
Undervisning med hjälp av video2133
Informationssäkerhet och datasekretess2816
Elektronisk kommunikation2616
Presentationsteknik i undervisningsbruk1622
Mobilutrustning2018
Ljud, video och bild1621
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran1620
Informationssökning och informationshantering1815
Basfärdigheter i informationsteknik1219
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer1312

Intresse för utbildningar inom kartlagda kompetensområden

I det nedanstående finns de kompetensområden med utbildningar som de som svarat är intresserade av. Den nuvarande kompetensnivån hos de personer som är intresserade av en viss utbildning ser du genom att klicka på rubriken.

Geografi
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer83.0
Informationssökning och informationshantering66.7
Mobilutrustning63.7
Elektronisk kommunikation63.0
Ljud, video och bild60.0
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran50.4
Presentationsteknik i undervisningsbruk48.1
Undervisning med hjälp av video43.7
Basfärdigheter i informationsteknik43.7
Informationssäkerhet och datasekretess39.3
Programmering30.4

Intresse för andra utbildningar

I det nedanstående finns det populäraste utbildningsämnet som användarna själv matat in och valt.

Geografi
Undervisning i eget ämne och IKT62.2
Surfplattans användning i undervisningen49.6
Oman aineen sähköisten opetusmateriaalien luominen40.0
Utnyttja elevernas egna smarttelefoner/suftplattor i undervisningen38.5
Mångsidig användning av den egna skolans utrustning37.8
Pelien käyttö opetuksessa37.0
Aktivera eleverna och pedagogik35.6
Bildbehandling28.9
Undervisning i eget ämne=BI&GE material? Vad finns+Varifrån hittas det?28.1
Elektronisk plattform och dess mångsidiga användning28.1
Gemensamma pedagogiska sätt att använda surfplattor23.0
Digital videoeditering21.5
Förena text, ljud och bild t.ex. till en internettidning19.3
Interaktiv skrivtavla18.5
Utbildningar som behövs för att använda skolans IKT -verktyg17.0
Mångsidig användning av den egna skolans program14.1
Använda bloggar effektivt i undervisningen och i examensprocesser14.1
Sähköinen koe ja sähköinen tehtävänanto/kirja/kotitehtävä13.3
Interaktiv skrivtavla12.6
Somen hyödyntäminen monipuolisesti opetuksessa12.6
Mobiililaitteet ja tulevaisuuden oppiminen (oppilaiden uudenlaiset tavat oppia)11.9
Brister i mina baskunskaper:Fronter10.4
Mediafostran10.4
Utveckla skolans IKT8.9
Tieto- ja viestintätekniikan käytön didaktiikka8.9
Mobiilioppiminen8.1
Omaan aineeseen valmiit materiaalit7.4
Lära använda word? o.a. basprogram 6.7
Oppimisohjelmien laatiminen6.7
Henkilökohtaiset oppimisympäristöt5.9
Pudokkaiden tukeminen tvt:n avulla5.2
Google Driven käyttö opetuksessa5.2
Animaatioiden tekeminen5.2
Eriyttäminen TVT:tä hyödyntäen5.2
Kartta/paikkatieto-ohjelmat5.2