Huslig ekonomi, 2014

« Tillbaka

IKT-kunnande

89 som svarat har fyllt i kompetenskartläggningen.

Tips: genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor ifrågavarande delområde består av.

Delområden jämfört med andra som svarat

Vertailujoukkona käytetään kaikkia osaamiskartoituksen täyttäneitä vastaajia.

Bästa kompetensområden
Lite bättre än genomsnittetKlart bättre än genomsnittet
Mobilutrustning267
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran1813
Elektronisk kommunikation247
Undervisning med hjälp av video189
Basfärdigheter i informationsteknik138
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer157
Informationssökning och informationshantering416
Presentationsteknik i undervisningsbruk136
Informationssäkerhet och datasekretess170
Ljud, video och bild104
Utvecklingsbehov
Lite sämre än genomsnittetKlart sämre än genomsnittet
Presentationsteknik i undervisningsbruk1656
Ljud, video och bild3833
Basfärdigheter i informationsteknik3131
Undervisning med hjälp av video1745
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer2636
Informationssäkerhet och datasekretess3618
Informationssökning och informationshantering2229
Mobilutrustning2125
Elektronisk kommunikation2222
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran1522

Intresse för utbildningar inom kartlagda kompetensområden

I det nedanstående finns de kompetensområden med utbildningar som de som svarat är intresserade av. Den nuvarande kompetensnivån hos de personer som är intresserade av en viss utbildning ser du genom att klicka på rubriken.

Huslig ekonomi
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer76.4
Presentationsteknik i undervisningsbruk71.9
Elektronisk kommunikation67.4
Mobilutrustning66.3
Ljud, video och bild62.9
Informationssäkerhet och datasekretess60.7
Informationssökning och informationshantering59.6
Basfärdigheter i informationsteknik59.6
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran57.3
Undervisning med hjälp av video36.0

Intresse för andra utbildningar

I det nedanstående finns det populäraste utbildningsämnet som användarna själv matat in och valt.

Huslig ekonomi
Undervisning i eget ämne och IKT66.3
Mångsidig användning av den egna skolans utrustning47.2
Surfplattans användning i undervisningen36.0
Utnyttja elevernas egna smarttelefoner/suftplattor i undervisningen29.2
Aktivera eleverna och pedagogik27.0
Mångsidig användning av den egna skolans program24.7
Interaktiv skrivtavla23.6
Elektronisk plattform och dess mångsidiga användning23.6
Oman aineen sähköisten opetusmateriaalien luominen23.6
Bildbehandling21.3
Gemensamma pedagogiska sätt att använda surfplattor19.1
Interaktiv skrivtavla19.1
Utbildningar som behövs för att använda skolans IKT -verktyg19.1
Använda bloggar effektivt i undervisningen och i examensprocesser14.6
Förena text, ljud och bild t.ex. till en internettidning13.5
Pelien käyttö opetuksessa13.5
Digital videoeditering11.2
Mediafostran11.2
Brister i mina baskunskaper:Fronter10.1
Lära använda word? o.a. basprogram 6.7
Undervisning i eget ämne=BI&GE material? Vad finns+Varifrån hittas det?5.6