Samhällslära, 2015

« Tillbaka

IKT-kunnande

136 som svarat har fyllt i kompetenskartläggningen.

Tips: genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor ifrågavarande delområde består av.

Delområden jämfört med andra som svarat

Vertailujoukkona käytetään kaikkia osaamiskartoituksen täyttäneitä vastaajia.

Bästa kompetensområden
Lite bättre än genomsnittetKlart bättre än genomsnittet
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran2444
Presentationsteknik i undervisningsbruk2424
Elektronisk kommunikation2720
Informationssäkerhet och datasekretess2223
Mobilutrustning2619
Informationssökning och informationshantering1429
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer2419
Basfärdigheter i informationsteknik2319
Undervisning med hjälp av video2417
Ljud, video och bild1319
Programmering18
Utvecklingsbehov
Lite sämre än genomsnittetKlart sämre än genomsnittet
Programmering880
Ljud, video och bild2029
Undervisning med hjälp av video1433
Elektronisk kommunikation2416
Informationssäkerhet och datasekretess2216
Mobilutrustning2415
Basfärdigheter i informationsteknik1919
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer1816
Informationssökning och informationshantering2012
Presentationsteknik i undervisningsbruk1813
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran86

Intresse för utbildningar inom kartlagda kompetensområden

I det nedanstående finns de kompetensområden med utbildningar som de som svarat är intresserade av. Den nuvarande kompetensnivån hos de personer som är intresserade av en viss utbildning ser du genom att klicka på rubriken.

Samhällslära
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer86.8
Elektronisk kommunikation78.7
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran75.7
Informationssökning och informationshantering67.6
Ljud, video och bild62.5
Mobilutrustning61.8
Presentationsteknik i undervisningsbruk56.6
Basfärdigheter i informationsteknik50.0
Informationssäkerhet och datasekretess47.8
Undervisning med hjälp av video40.4
Programmering31.6

Intresse för andra utbildningar

I det nedanstående finns det populäraste utbildningsämnet som användarna själv matat in och valt.

Samhällslära
Undervisning i eget ämne och IKT73.5
Mångsidig användning av den egna skolans utrustning52.2
Surfplattans användning i undervisningen50.0
Aktivera eleverna och pedagogik49.3
Oman aineen sähköisten opetusmateriaalien luominen39.0
Utnyttja elevernas egna smarttelefoner/suftplattor i undervisningen32.4
Pelien käyttö opetuksessa31.6
Mediafostran25.7
Gemensamma pedagogiska sätt att använda surfplattor23.5
Elektronisk plattform och dess mångsidiga användning22.1
Utbildningar som behövs för att använda skolans IKT -verktyg19.9
Förena text, ljud och bild t.ex. till en internettidning19.9
Bildbehandling16.9
Mångsidig användning av den egna skolans program15.4
Digital videoeditering14.7
Använda bloggar effektivt i undervisningen och i examensprocesser14.7
Somen hyödyntäminen monipuolisesti opetuksessa14.7
Interaktiv skrivtavla12.5
Brister i mina baskunskaper:Fronter11.8
Utveckla skolans IKT10.3
Tieto- ja viestintätekniikan käytön didaktiikka9.6
Mobiilioppiminen9.6
Sähköinen koe ja sähköinen tehtävänanto/kirja/kotitehtävä9.6
Mobiililaitteet ja tulevaisuuden oppiminen (oppilaiden uudenlaiset tavat oppia)8.8
Interaktiv skrivtavla7.4
Pudokkaiden tukeminen tvt:n avulla5.9
Omaan aineeseen valmiit materiaalit5.9
Lära använda word? o.a. basprogram 5.1
Ohjelmointi5.1
Oppimisohjelmien laatiminen5.1
Henkilökohtaiset oppimisympäristöt5.1