Handarbete / slöjd, 2014

« Tillbaka

IKT-kunnande

110 som svarat har fyllt i kompetenskartläggningen.

Tips: genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor ifrågavarande delområde består av.

Delområden jämfört med andra som svarat

Vertailujoukkona käytetään kaikkia osaamiskartoituksen täyttäneitä vastaajia.

Bästa kompetensområden
Lite bättre än genomsnittetKlart bättre än genomsnittet
Ljud, video och bild2824
Mobilutrustning2815
Basfärdigheter i informationsteknik2713
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer1321
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran2113
Presentationsteknik i undervisningsbruk1219
Informationssökning och informationshantering922
Elektronisk kommunikation1714
Undervisning med hjälp av video1714
Informationssäkerhet och datasekretess230
Utvecklingsbehov
Lite sämre än genomsnittetKlart sämre än genomsnittet
Presentationsteknik i undervisningsbruk2533
Undervisning med hjälp av video1542
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer3320
Informationssäkerhet och datasekretess389
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran1627
Basfärdigheter i informationsteknik2417
Elektronisk kommunikation2316
Informationssökning och informationshantering2017
Ljud, video och bild2512
Mobilutrustning1712

Intresse för utbildningar inom kartlagda kompetensområden

I det nedanstående finns de kompetensområden med utbildningar som de som svarat är intresserade av. Den nuvarande kompetensnivån hos de personer som är intresserade av en viss utbildning ser du genom att klicka på rubriken.

Handarbete / slöjd
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer78.2
Elektronisk kommunikation75.5
Ljud, video och bild67.3
Mobilutrustning65.5
Presentationsteknik i undervisningsbruk64.5
Informationssökning och informationshantering58.2
Basfärdigheter i informationsteknik55.5
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran55.5
Informationssäkerhet och datasekretess52.7
Undervisning med hjälp av video40.0

Intresse för andra utbildningar

I det nedanstående finns det populäraste utbildningsämnet som användarna själv matat in och valt.

Handarbete / slöjd
Undervisning i eget ämne och IKT65.5
Surfplattans användning i undervisningen44.5
Mångsidig användning av den egna skolans utrustning38.2
Bildbehandling36.4
Utnyttja elevernas egna smarttelefoner/suftplattor i undervisningen35.5
Oman aineen sähköisten opetusmateriaalien luominen28.2
Interaktiv skrivtavla22.7
Aktivera eleverna och pedagogik21.8
Utbildningar som behövs för att använda skolans IKT -verktyg20.0
Gemensamma pedagogiska sätt att använda surfplattor18.2
Mångsidig användning av den egna skolans program18.2
Använda bloggar effektivt i undervisningen och i examensprocesser18.2
Utveckla skolans IKT16.4
Digital videoeditering16.4
Interaktiv skrivtavla15.5
Mediafostran14.5
Förena text, ljud och bild t.ex. till en internettidning13.6
Elektronisk plattform och dess mångsidiga användning10.0
Tieto- ja viestintätekniikan käytön didaktiikka9.1
Pelien käyttö opetuksessa9.1
Somen hyödyntäminen monipuolisesti opetuksessa8.2
Brister i mina baskunskaper:Fronter7.3
Mobiilioppiminen7.3
Oman oppiaineen TS suunnitteluohjelmien hyödyntäminen7.3
3D tulostus7.3
Ohjelmointi6.4
Digikuvaus kameralla ja videokameralla6.4
Oppimisohjelmien laatiminen5.5
Tvt:n perustaidot5.5
Henkilökohtaiset oppimisympäristöt5.5