Franska, 2013

« Tillbaka

IKT-kunnande

66 som svarat har fyllt i kompetenskartläggningen.

Vanhan osaamiskartoituksen on täyttänyt 5 vastaajaa. Katso vanha osaamisraportti.

Tips: genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor ifrågavarande delområde består av.

Delområden jämfört med andra som svarat

Vertailujoukkona käytetään kaikkia osaamiskartoituksen täyttäneitä vastaajia.

Bästa kompetensområden
Lite bättre än genomsnittetKlart bättre än genomsnittet
Mobilutrustning2129
Undervisning med hjälp av video1820
Presentationsteknik i undervisningsbruk2315
Elektronisk kommunikation2117
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer1423
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran1214
Ljud, video och bild205
Informationssökning och informationshantering1112
Basfärdigheter i informationsteknik203
Informationssäkerhet och datasekretess140
Utvecklingsbehov
Lite sämre än genomsnittetKlart sämre än genomsnittet
Basfärdigheter i informationsteknik3332
Ljud, video och bild2732
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran2927
Informationssäkerhet och datasekretess3023
Informationssökning och informationshantering2426
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer2323
Mobilutrustning2618
Undervisning med hjälp av video400
Elektronisk kommunikation1720
Presentationsteknik i undervisningsbruk208

Intresse för utbildningar inom kartlagda kompetensområden

I det nedanstående finns de kompetensområden med utbildningar som de som svarat är intresserade av. Den nuvarande kompetensnivån hos de personer som är intresserade av en viss utbildning ser du genom att klicka på rubriken.

Franska
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer90.9
Elektronisk kommunikation75.8
Mobilutrustning72.7
Ljud, video och bild69.7
Presentationsteknik i undervisningsbruk68.2
Basfärdigheter i informationsteknik59.1
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran53.0
Informationssökning och informationshantering51.5
Informationssäkerhet och datasekretess45.5
Undervisning med hjälp av video43.9

Intresse för andra utbildningar

I det nedanstående finns det populäraste utbildningsämnet som användarna själv matat in och valt.

Franska
Undervisning i eget ämne och IKT72.7
Aktivera eleverna och pedagogik63.6
Mångsidig användning av den egna skolans utrustning54.5
Utnyttja elevernas egna smarttelefoner/suftplattor i undervisningen43.9
IKT i undervisning i engelska39.4
Konkreta sätt att utnyttja surfplattor i språkundervisningen37.9
Surfplattans användning i undervisningen34.8
Interaktiv skrivtavla25.8
Mångsidig användning av den egna skolans program25.8
Interaktiv skrivtavla24.2
Pelien käyttö opetuksessa19.7
Gemensamma pedagogiska sätt att använda surfplattor18.2
Konkreta sätt att utnyttja surfplattor i undervsiningen språkundervisningen18.2
Bildbehandling18.2
Utbildningar som behövs för att använda skolans IKT -verktyg18.2
Digital videoeditering16.7
Använda bloggar effektivt i undervisningen och i examensprocesser16.7
Förena text, ljud och bild t.ex. till en internettidning16.7
Somen hyödyntäminen monipuolisesti opetuksessa16.7
Lära använda word? o.a. basprogram 13.6
Elektronisk plattform och dess mångsidiga användning12.1
Mediafostran10.6
Mobiilioppiminen10.6
Brister i mina baskunskaper:Fronter9.1
Undervisning i eget ämne=BI&GE material? Vad finns+Varifrån hittas det?6.1
Tieto- ja viestintätekniikan käytön didaktiikka6.1
Oman aineen sähköisten opetusmateriaalien luominen6.1