Samhällslära, 2014

« Tillbaka

IKT-kunnande

163 som svarat har fyllt i kompetenskartläggningen.

Tips: genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor ifrågavarande delområde består av.

Delområden jämfört med andra som svarat

Vertailujoukkona käytetään kaikkia osaamiskartoituksen täyttäneitä vastaajia.

Bästa kompetensområden
Lite bättre än genomsnittetKlart bättre än genomsnittet
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran3345
Presentationsteknik i undervisningsbruk2426
Mobilutrustning2425
Basfärdigheter i informationsteknik3315
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer2324
Informationssökning och informationshantering1332
Elektronisk kommunikation2223
Undervisning med hjälp av video2518
Ljud, video och bild2813
Informationssäkerhet och datasekretess270
Utvecklingsbehov
Lite sämre än genomsnittetKlart sämre än genomsnittet
Informationssäkerhet och datasekretess3918
Undervisning med hjälp av video1330
Ljud, video och bild2317
Presentationsteknik i undervisningsbruk2017
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer1915
Elektronisk kommunikation1717
Basfärdigheter i informationsteknik1912
Mobilutrustning1510
Informationssökning och informationshantering1311
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran67

Intresse för utbildningar inom kartlagda kompetensområden

I det nedanstående finns de kompetensområden med utbildningar som de som svarat är intresserade av. Den nuvarande kompetensnivån hos de personer som är intresserade av en viss utbildning ser du genom att klicka på rubriken.

Samhällslära
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer86.5
Elektronisk kommunikation76.7
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran70.6
Mobilutrustning67.5
Ljud, video och bild62.6
Informationssökning och informationshantering60.1
Presentationsteknik i undervisningsbruk60.1
Informationssäkerhet och datasekretess54.6
Basfärdigheter i informationsteknik48.5
Undervisning med hjälp av video40.5

Intresse för andra utbildningar

I det nedanstående finns det populäraste utbildningsämnet som användarna själv matat in och valt.

Samhällslära
Undervisning i eget ämne och IKT69.3
Aktivera eleverna och pedagogik52.8
Mångsidig användning av den egna skolans utrustning49.7
Surfplattans användning i undervisningen46.0
Utnyttja elevernas egna smarttelefoner/suftplattor i undervisningen35.0
Pelien käyttö opetuksessa28.8
Gemensamma pedagogiska sätt att använda surfplattor28.2
Mediafostran28.2
Oman aineen sähköisten opetusmateriaalien luominen26.4
Elektronisk plattform och dess mångsidiga användning21.5
Mångsidig användning av den egna skolans program19.0
Använda bloggar effektivt i undervisningen och i examensprocesser19.0
Förena text, ljud och bild t.ex. till en internettidning19.0
Utbildningar som behövs för att använda skolans IKT -verktyg18.4
Interaktiv skrivtavla18.4
Bildbehandling16.0
Utveckla skolans IKT15.3
Interaktiv skrivtavla14.1
Digital videoeditering14.1
Somen hyödyntäminen monipuolisesti opetuksessa12.3
Brister i mina baskunskaper:Fronter7.4
Sähköiset yo kokeet6.7
Tieto- ja viestintätekniikan käytön didaktiikka6.1
Undervisning i eget ämne=BI&GE material? Vad finns+Varifrån hittas det?5.5
Sähköinen koe ja sähköinen tehtävänanto/kirja/kotitehtävä5.5