Informationsteknik, 2014

« Tillbaka

IKT-kunnande

155 som svarat har fyllt i kompetenskartläggningen.

Tips: genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor ifrågavarande delområde består av.

Delområden jämfört med andra som svarat

Vertailujoukkona käytetään kaikkia osaamiskartoituksen täyttäneitä vastaajia.

Bästa kompetensområden
Lite bättre än genomsnittetKlart bättre än genomsnittet
Basfärdigheter i informationsteknik985
Ljud, video och bild1774
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer2164
Undervisning med hjälp av video1666
Presentationsteknik i undervisningsbruk1755
Mobilutrustning2647
Elektronisk kommunikation2350
Informationssökning och informationshantering1554
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran2240
Informationssäkerhet och datasekretess520
Utvecklingsbehov
Lite sämre än genomsnittetKlart sämre än genomsnittet
Informationssäkerhet och datasekretess256
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran116
Mobilutrustning76
Presentationsteknik i undervisningsbruk103
Undervisning med hjälp av video38
Informationssökning och informationshantering102
Elektronisk kommunikation46
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer43
Ljud, video och bild32
Basfärdigheter i informationsteknik10

Intresse för utbildningar inom kartlagda kompetensområden

I det nedanstående finns de kompetensområden med utbildningar som de som svarat är intresserade av. Den nuvarande kompetensnivån hos de personer som är intresserade av en viss utbildning ser du genom att klicka på rubriken.

Informationsteknik
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer77.4
Elektronisk kommunikation66.5
Mobilutrustning65.2
Informationssäkerhet och datasekretess62.6
Ljud, video och bild58.1
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran51.0
Undervisning med hjälp av video50.3
Informationssökning och informationshantering50.3
Presentationsteknik i undervisningsbruk36.8
Basfärdigheter i informationsteknik25.2

Intresse för andra utbildningar

I det nedanstående finns det populäraste utbildningsämnet som användarna själv matat in och valt.

Informationsteknik
Surfplattans användning i undervisningen52.3
Undervisning i eget ämne och IKT48.4
Utnyttja elevernas egna smarttelefoner/suftplattor i undervisningen42.6
Aktivera eleverna och pedagogik38.1
Gemensamma pedagogiska sätt att använda surfplattor31.0
Pelien käyttö opetuksessa29.7
Utveckla skolans IKT27.1
Mångsidig användning av den egna skolans utrustning25.2
Digital videoeditering21.3
Oman aineen sähköisten opetusmateriaalien luominen20.0
Bildbehandling16.1
Interaktiv skrivtavla16.1
Mediafostran14.8
Elektronisk plattform och dess mångsidiga användning14.8
Tieto- ja viestintätekniikan käytön didaktiikka14.2
Interaktiv skrivtavla13.5
Mångsidig användning av den egna skolans program12.3
Förena text, ljud och bild t.ex. till en internettidning12.3
Oppimisohjelmien laatiminen11.6
Mobiilioppiminen11.6
Använda bloggar effektivt i undervisningen och i examensprocesser11.0
Utbildningar som behövs för att använda skolans IKT -verktyg9.7
Ohjelmointi9.7
Mobiililaitteet ja tulevaisuuden oppiminen (oppilaiden uudenlaiset tavat oppia)8.4
Matematiikka ohjelmia esim.geogebra8.4
Somen hyödyntäminen monipuolisesti opetuksessa7.7
Sähköiset yo kokeet7.1
Sähköinen koe ja sähköinen tehtävänanto/kirja/kotitehtävä6.5
Pudokkaiden tukeminen tvt:n avulla5.8
GeoGebran hyödyntäminen yläkoulussa5.8
Tvt -osaamisen johtaminen5.2
Henkilökohtaiset oppimisympäristöt5.2
Oppimateriaalin tuottaminen/ Verkkopedagogiikka5.2
Android ohjelmointi5.2