Livsåskådningskunskap, 2014

« Tillbaka

IKT-kunnande

62 som svarat har fyllt i kompetenskartläggningen.

Tips: genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor ifrågavarande delområde består av.

Delområden jämfört med andra som svarat

Vertailujoukkona käytetään kaikkia osaamiskartoituksen täyttäneitä vastaajia.

Bästa kompetensområden
Lite bättre än genomsnittetKlart bättre än genomsnittet
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran2740
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer2631
Elektronisk kommunikation2132
Informationssökning och informationshantering1637
Presentationsteknik i undervisningsbruk2627
Mobilutrustning1834
Basfärdigheter i informationsteknik3218
Ljud, video och bild2721
Undervisning med hjälp av video2111
Informationssäkerhet och datasekretess310
Utvecklingsbehov
Lite sämre än genomsnittetKlart sämre än genomsnittet
Undervisning med hjälp av video1532
Informationssäkerhet och datasekretess406
Ljud, video och bild2315
Presentationsteknik i undervisningsbruk198
Basfärdigheter i informationsteknik198
Informationssökning och informationshantering1610
Mobilutrustning818
Elektronisk kommunikation1111
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer155
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran58

Intresse för utbildningar inom kartlagda kompetensområden

I det nedanstående finns de kompetensområden med utbildningar som de som svarat är intresserade av. Den nuvarande kompetensnivån hos de personer som är intresserade av en viss utbildning ser du genom att klicka på rubriken.

Livsåskådningskunskap
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer83.9
Mobilutrustning67.7
Elektronisk kommunikation67.7
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran64.5
Presentationsteknik i undervisningsbruk62.9
Ljud, video och bild59.7
Informationssäkerhet och datasekretess59.7
Informationssökning och informationshantering58.1
Basfärdigheter i informationsteknik43.5
Undervisning med hjälp av video40.3

Intresse för andra utbildningar

I det nedanstående finns det populäraste utbildningsämnet som användarna själv matat in och valt.

Livsåskådningskunskap
Aktivera eleverna och pedagogik61.3
Undervisning i eget ämne och IKT59.7
Surfplattans användning i undervisningen51.6
Mångsidig användning av den egna skolans utrustning45.2
Utnyttja elevernas egna smarttelefoner/suftplattor i undervisningen40.3
Gemensamma pedagogiska sätt att använda surfplattor32.3
Pelien käyttö opetuksessa27.4
Mediafostran25.8
Oman aineen sähköisten opetusmateriaalien luominen24.2
Mångsidig användning av den egna skolans program22.6
Digital videoeditering22.6
Interaktiv skrivtavla21.0
Använda bloggar effektivt i undervisningen och i examensprocesser21.0
Bildbehandling19.4
Förena text, ljud och bild t.ex. till en internettidning19.4
Interaktiv skrivtavla16.1
Elektronisk plattform och dess mångsidiga användning16.1
Somen hyödyntäminen monipuolisesti opetuksessa14.5
Brister i mina baskunskaper:Fronter12.9
Utveckla skolans IKT12.9
IKT i undervisning i engelska12.9
Konkreta sätt att utnyttja surfplattor i undervsiningen språkundervisningen9.7
Utbildningar som behövs för att använda skolans IKT -verktyg9.7
Tieto- ja viestintätekniikan käytön didaktiikka9.7
Mobiililaitteet ja tulevaisuuden oppiminen (oppilaiden uudenlaiset tavat oppia)9.7
Konkreta sätt att utnyttja surfplattor i språkundervisningen8.1
Vuorovaikutteinen sarjakuva internetissä8.1
Mobiilioppiminen8.1
Henkilökohtaiset oppimisympäristöt8.1
Sähköiset yo kokeet8.1
Oppimisohjelmien laatiminen6.5
Pudokkaiden tukeminen tvt:n avulla6.5
Omaan aineeseen valmiit materiaalit6.5
Sähköinen koe ja sähköinen tehtävänanto/kirja/kotitehtävä6.5