Gymnastik, 2014

« Tillbaka

IKT-kunnande

125 som svarat har fyllt i kompetenskartläggningen.

Tips: genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor ifrågavarande delområde består av.

Delområden jämfört med andra som svarat

Vertailujoukkona käytetään kaikkia osaamiskartoituksen täyttäneitä vastaajia.

Bästa kompetensområden
Lite bättre än genomsnittetKlart bättre än genomsnittet
Mobilutrustning2026
Ljud, video och bild2621
Elektronisk kommunikation2318
Basfärdigheter i informationsteknik2417
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer1814
Undervisning med hjälp av video2211
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran1515
Informationssökning och informationshantering1018
Presentationsteknik i undervisningsbruk1313
Informationssäkerhet och datasekretess200
Utvecklingsbehov
Lite sämre än genomsnittetKlart sämre än genomsnittet
Informationssäkerhet och datasekretess3819
Presentationsteknik i undervisningsbruk2234
Undervisning med hjälp av video1833
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer2325
Basfärdigheter i informationsteknik2417
Ljud, video och bild1821
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran1820
Informationssökning och informationshantering1421
Elektronisk kommunikation1421
Mobilutrustning1814

Intresse för utbildningar inom kartlagda kompetensområden

I det nedanstående finns de kompetensområden med utbildningar som de som svarat är intresserade av. Den nuvarande kompetensnivån hos de personer som är intresserade av en viss utbildning ser du genom att klicka på rubriken.

Gymnastik
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer77.6
Elektronisk kommunikation70.4
Mobilutrustning66.4
Ljud, video och bild66.4
Presentationsteknik i undervisningsbruk60.8
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran56.0
Informationssökning och informationshantering55.2
Basfärdigheter i informationsteknik52.0
Informationssäkerhet och datasekretess47.2
Undervisning med hjälp av video41.6

Intresse för andra utbildningar

I det nedanstående finns det populäraste utbildningsämnet som användarna själv matat in och valt.

Gymnastik
Surfplattans användning i undervisningen53.6
Undervisning i eget ämne och IKT51.2
Mångsidig användning av den egna skolans utrustning41.6
Utnyttja elevernas egna smarttelefoner/suftplattor i undervisningen39.2
Aktivera eleverna och pedagogik36.0
Interaktiv skrivtavla24.0
Mångsidig användning av den egna skolans program20.8
Pelien käyttö opetuksessa20.8
Gemensamma pedagogiska sätt att använda surfplattor17.6
Bildbehandling16.0
Digital videoeditering16.0
Mediafostran15.2
Oman aineen sähköisten opetusmateriaalien luominen15.2
Utbildningar som behövs för att använda skolans IKT -verktyg14.4
Interaktiv skrivtavla12.8
Somen hyödyntäminen monipuolisesti opetuksessa12.0
Använda bloggar effektivt i undervisningen och i examensprocesser11.2
Elektronisk plattform och dess mångsidiga användning9.6
Förena text, ljud och bild t.ex. till en internettidning8.8
Brister i mina baskunskaper:Fronter7.2
Mobiilioppiminen7.2
Utveckla skolans IKT6.4