Modersmål, 2014

« Tillbaka

IKT-kunnande

265 som svarat har fyllt i kompetenskartläggningen.

Tips: genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor ifrågavarande delområde består av.

Delområden jämfört med andra som svarat

Vertailujoukkona käytetään kaikkia osaamiskartoituksen täyttäneitä vastaajia.

Bästa kompetensområden
Lite bättre än genomsnittetKlart bättre än genomsnittet
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran2239
Mobilutrustning2522
Elektronisk kommunikation1923
Ljud, video och bild2517
Presentationsteknik i undervisningsbruk2616
Basfärdigheter i informationsteknik2711
Informationssökning och informationshantering1125
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer1422
Undervisning med hjälp av video2013
Informationssäkerhet och datasekretess220
Utvecklingsbehov
Lite sämre än genomsnittetKlart sämre än genomsnittet
Undervisning med hjälp av video1740
Informationssäkerhet och datasekretess3713
Presentationsteknik i undervisningsbruk2320
Ljud, video och bild2417
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer2417
Basfärdigheter i informationsteknik2611
Elektronisk kommunikation1319
Informationssökning och informationshantering1910
Mobilutrustning1413
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran138

Intresse för utbildningar inom kartlagda kompetensområden

I det nedanstående finns de kompetensområden med utbildningar som de som svarat är intresserade av. Den nuvarande kompetensnivån hos de personer som är intresserade av en viss utbildning ser du genom att klicka på rubriken.

Modersmål
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer87.2
Elektronisk kommunikation76.2
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran74.7
Ljud, video och bild71.3
Mobilutrustning65.7
Presentationsteknik i undervisningsbruk65.7
Informationssökning och informationshantering60.0
Informationssäkerhet och datasekretess52.5
Basfärdigheter i informationsteknik50.9
Undervisning med hjälp av video36.6

Intresse för andra utbildningar

I det nedanstående finns det populäraste utbildningsämnet som användarna själv matat in och valt.

Modersmål
Undervisning i eget ämne och IKT64.5
Mångsidig användning av den egna skolans utrustning54.0
Aktivera eleverna och pedagogik52.1
Surfplattans användning i undervisningen48.3
Mediafostran46.8
Utnyttja elevernas egna smarttelefoner/suftplattor i undervisningen42.3
Förena text, ljud och bild t.ex. till en internettidning32.8
Använda bloggar effektivt i undervisningen och i examensprocesser27.9
Interaktiv skrivtavla26.0
Oman aineen sähköisten opetusmateriaalien luominen25.3
Mångsidig användning av den egna skolans program24.9
Gemensamma pedagogiska sätt att använda surfplattor23.0
Pelien käyttö opetuksessa22.3
Bildbehandling21.5
Utbildningar som behövs för att använda skolans IKT -verktyg20.0
Digital videoeditering18.9
Elektronisk plattform och dess mångsidiga användning18.5
Interaktiv skrivtavla17.7
Somen hyödyntäminen monipuolisesti opetuksessa15.8
Oman aineen (AI, S2) sähköiset materiaalit.13.6
Brister i mina baskunskaper:Fronter11.3
Utveckla skolans IKT9.4
Tieto- ja viestintätekniikan käytön didaktiikka7.9
Sähköinen koe ja sähköinen tehtävänanto/kirja/kotitehtävä7.9
Mobiilioppiminen7.5
Oppimisohjelmien laatiminen7.2
Mobiililaitteet ja tulevaisuuden oppiminen (oppilaiden uudenlaiset tavat oppia)6.0
Sähköiset yo kokeet5.7