Opeka-enkät

Logga in:

De nyaste resultaten

Rapporter

Den senaste uppdateringen: för 14 timmar sedan

Vad är Opeka?

Vad är Opeka?

Presentation av Opeka-enkäten

Börja använda Opeka

Börja använda Opeka

Hur kan jag ta i bruk Opeka i kommunen eller skolan?

Tjänsten har utvecklats i samarbete med Esbo, Helsingfors, Tavastehus, Jyväskylä, Tammerfors, Åbo och Vanda

Kontakt: Erika.Tanhua-Piiroinen(a)uta.fi 040 190 9657
Jarmo.Viteli(a)uta.fi 0500 731237

Opetushallitus rahoittaa hanketta Kuntaliitto TRIM