Årsrapport 2013

« Tillbaka

Helmi

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
År 2013 År 2012
1924
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2013 År 2012
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2013 År 2012
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
År 2013 År 2012
Sända meddelanden8157
Anteckna frånvaron8065
Samarbete mellan hem och skola701
Informera7040
Bedömning5353
Kontakt512
Elevbedömning418
För att informera elevernas vårdnadshavare411