OOR-perhe laajenee varhaiskasvatukseen!

« Back

11.4.2019OOR-perhe laajenee varhaiskasvatukseen!Teksti: Projektikoordinaattori Suvi Korenius

Opetushallitus myönsi varhaiskasvatuksen Opeka (Vopeka, 2018-2020) -kehittämishankkeen toteutukseen valtionavustusta vuonna 2018. Vopekan tavoitteena on toteuttaa työväline, joka tukee varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen pedagogiikan ja henkilöstön tvt-osaamisen arviointia ja kehittämistä. Hanketta koordinoi Helsingin kaupunki ja hankekumppaneina ovat Espoon, Vantaan, Hämeenlinnan, Tampereen, Lappeenrannan ja Turun kaupungit sekä Tampereen yliopisto ja Kuntaliitto. Työkalun avulla varhaiskasvatusyksikön johtaja voi arvioida yksikkönsä digitaalisen toimintaympäristön tilaa ja kehitystarpeita. Tämä mahdollistaa mm. lisäkoulutusten tarkoituksenmukaisemman kohdennuksen jatkossa. Lisäksi Vopeka toimii henkilökunnan itsearviointivälineenä ja mahdollistaa arvioinnin niin varhaiskasvatusyksikön, kunnan kuin valtakunnan tasolla.

- Erika Tanhua-Piiroinen