Opekan päivitys

« Back

23.1.2023Opekan päivitys

Hyvää alkanutta vuotta! 

Opekan vuosi alkoi kysymysten päivityksen merkeissä. Viime viikolla kysely avattiin uudelleen joulutauon jälkeen ja on taas vastattavissa suomeksi sekä ruotsiksi. Englanninkielinen päivitys on myös tekeillä ja valmistuu vielä tammikuun aikana. 

Opekan kysymyksiä uudistettiin edellisen kerran vuonna 2017, jolloin kyselyn painopiste siirtyi yksittäisten laitteiden ja ohjelmien hallinnasta digiteknologian pedagogiseen hyödyntämiseen. Tällä kertaa tehtiin pienempiä muutoksia, tavoitteena kyselyn kohdentaminen entistä paremmin koulujen ja opetuksen nykytilanteeseen. Uudistus toteutettiin valtakunnallisessa Digikilta-hankkeessa yhdessä kuntien opetustoimen TVT-asiantuntijoiden kanssa.

Koska Opekan kantavana ideana on tarjota jatkuvaa vertailutietoa vuosittain ja toimia näin koulujen kehittämisen ja tiedolla johtamisen tukena, pyrittiin mahdollisimman paljon säilyttämään vanhoja, hyviksi havaittuja kysymyksiä. Niinpä 68 kysymystä säilyi täysin ennallaan, ja 11 kysymyksen sanoitusta päivitettiin vain hieman,  jolloin kysymys on edelleen raporteissa vertailtavissa aiemman vastaavan kysymyksen kanssa. Kokonaan palvelusta poistettiin 14 kysymystä ja 14 vanhoista kysymyksisä korvattiin uusilla. Lisäksi luotiin 5 kokonaan uutta kysymystä. 

Päivityksen jälkeen:

  • 79 kysymystä näkyy raporteissa täysin vertailukelpoisina vuodesta 2017 eteenpäin
  • 19 kysymystä on uusia ja vertailtavissa aiempiin vasta tulevaisuudessa
  • 28 on poistettu käytöstä, mutta ne näkyvät edelleen aikaisemmissa raporteissa. 
Raporttien lukemisessa on kuitenkin huomioitava, että Tasot ja vastausjakaumat vuosittain -kuviossa tasot on päivitysten jälkeen laskettu aina osittain eri kysymyksistä. 

Opekan kysymykset jakautuvat nyt alateemoihin seuraavasti:

  • Digitaalinen toimintaympäristö 10 kysymystä
  • Toimintakulttuuri 19 kysymystä 
  •  Pedagoginen toiminta 45 kysymystä
  •  Osaaminen 24 kysymystä

Kevään ITK-konferenssissa Opekan uudistuneet kysymykset esitellään tarkemmin sekä posterilla että foorumiesityksessä torstaina 20.4.2023.

TERVETULOA VASTAAMAAN OPEKAAN!
- Erika Tanhua-Piiroinen