Uusi Opeka sekä Ropeka ja Oppika

« Back

16.1.2017Uusi Opeka sekä Ropeka ja Oppika

Oikein hyvää alkanutta vuotta kaikille Opekan käyttäjille!

Opeka: Opekalle tehtiin vuodenvaihteessa vähän isompi kasvojenkohotus. Uudessa kyselyssä painotetaan entistä enemmän digitaalisen teknologian pedagogista käyttöä.

  • Uusina kysymystyyppeinä on mukana eri teemoihin liittyviä kuvauksia, joista vastaaja valitsee omaa tilannettaan parhaiten kuvaavan vaihtoehdon. 
  • Lisäksi yksityiskohtaiset ohjelma- ja laitekysymykset on korvattu laajemmilla, erilaisten ohjelma- ja ohjelmistotyyppien käyttöä kartoittavilla kysymyksillä.
  • Arviointia ja ammatillista kehittymistä kuvaavia kysymyksiä on lisätty ja entisiä kysymyksiä on päivitetty.

Ropeka: Opekan lisäksi on nyt tarjolla uusi kyselytyökalu koulujen johtajille ja rehtoreille. Se löytyy osoitteesta http://ropeka.fi/. Ropeka koostuu Opekan tavoin taustakysymyksistä, kyselyistä ja loppuraportista.

  • Kyselyiden teemat ovat: Strategia, Sitoutuneisuus muutokseen, Uuden toimintakulttuurin luominen ja Osaamisen kehittäminen. 
  • Kyselyyn vastaaminen vie kymmenkunta minuuttia ja vastaamisen jälkeen saa oman koulunsa digiprofiilia kuvaavan raportin.
  • Halutessaan opetustoimen johto voi myös pyytää koko kunnan raportit nähtäväkseen. 

Oppika: Oppilaiden digiosaamista kartoittamaan on kehitetty myös heille oma kysely, Oppika. Se löytyy osoitteesta http://oppika.fi/.

  • Oppikassa on omat kyselyt 2., 5.,8. ja lukion 1 luokkatason oppilaille. 
  • Oppikan käyttöön ottaminen tapahtuu ensin kuntatasolla, jonka jälkeen opettajat voivat teettää kyselyn oppilailleen.
  • Ohjeet Oppikan käyttöön ottamiseen löytyvät palvelun sivuilta,

Tervetuloa kaikkien näiden kolmen palvelun käyttäjiksi! Uskomme niiden tukevan koulujen ja opetuksen kehittämistyötä ja antavan teille käyttökelpoista tietoa koulunne nykytilanteesta sekä eväitä kehittää innostavaa tulevaisuuden pedagogiikkaa.
- Erika Tanhua-Piiroinen