Mitä Opeka mittaa?

Opekalla arvioidaan opettajien opetusteknologian käyttöä, koulujen TVT-ympäristöä ja toimintakulttuuria eri näkökulmista:

Voit halutessasi tutustua Opekan sisältöön yksityiskohtaisemmin käymällä läpi Opekassa kysyttävät kysymykset.

Opeka pohjautuu osittain Tampereen seutuyhteistyönä kehitettyyn, 4-portaiseen eValmiustaso-luokitteluun, jolla pyritään kuvaamaan koulun sähköisiä valmiuksia ja jonka avulla voidaan asettaa kehittämistavoitteita, sekä Kansalliseen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelmaan.