Opekan kysymykset

« Takaisin

Digitaalinen toimintaympäristö

TVT-laitteet ja verkkoyhteydet

1. Olen saanut työnantajalta käyttööni tarvitsemani TVT-laitteet.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

2. Käytössäni olevat laitteet ja ohjelmistot toimivat hyvin kokonaisuutena.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

3. Saan riittävästi ja riittävän nopeasti teknistä tukea TVT:n käyttöön koulullani.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

4. Koulullani on käytössä riittävän nopea ja toimiva internet-yhteys.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

5. Oppilaat ja vierailijat voivat kirjautua koulun langattomaan verkkoon omilla laitteillaan.
[Ei / En tiedä / Kyllä]

Mitä seuraavista laitteista työnantajasi on tarjonnut henkilökohtaiseen käyttöösi?

1. Pöytäkone
[Ei / Kyllä]

2. Kannettava tietokone
[Ei / Kyllä]

3. Tabletti
[Ei / Kyllä]

4. Älypuhelin
[Ei / Kyllä]

5. Peruspuhelin
[Ei / Kyllä]

Toimintakulttuuri

Työyhteisöni TVT:n käyttö

1. Jaamme TVT:n opetuskäyttöön liittyviä vinkkejä ja tukea.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

2. Koulussani on helppo lähteä kehittämään uusia toimintatapoja.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

3. Koen, että en saa tukea TVT:n opetuskäytön kehittämisessä.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

4. Koulullani on yhteisesti sovitut tavoitteet TVT:n hyödyntämisestä opetuksessa.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

5. Saan koulun tarjoamat TVT-laitteet käyttöön oppilaille aina halutessani
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

6. Minulla on mahdollisuuksia vaikuttaa kouluni TVT-hankintoihin.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

7. Tunnen kuntani TVT:n kehittämistyötä ohjaavan suunnitelman sisällön.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

8. Jaan tuottamaani digitaalista oppimateriaalia muille opettajille.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

Ammatillinen kehittyminen

1. Olen edellisen lukuvuoden aikana osallistunut TVT-täydennyskoulutuksiin yhteensä:
[En lainkaan / Alle 3h / 3h - 6h / 6h - 2pv / Yli 2pv]

2. Jos et ole osallistunut täydennyskoulutuksiin, niin miksi et ole?

3. Mistä aiheista haluaisit lisää täydennyskoulutusta?

4. Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työajalla.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

5. Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työnantajan kustannuksella.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

6. Koulullani toimii palkattu pedagoginen tukihenkilö TVT:n opetuskäytön apuna
[Ei / En tiedä / Kyllä]

7. Koulussani kollegat tukevat toisiaan TVT-asioissa ilman erillisiä korvauksia.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

8. Seuraan sosiaalisen median ja muita verkostoja oppiakseni uutta.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

9. Kehityskeskusteluissa otetaan esille TVT-osaamisen kehittäminen.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

10. Olen hyödyntänyt tämän kyselyn aiempia tuloksia oman työni kehittämisessä.
[Ei / Kyllä]

11. Miten olet kyselyn tuloksia hyödyntänyt?

12. Jos et ole vielä hyödyntänyt, niin miksi et?

Pedagoginen toiminta

Oma TVT:n opetuskäyttö

1. Suurimmalla osalla tunneistani käytän itse tieto- ja viestintäteknologiaa.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

2. Käytän digitaalisia laitteita ja sisältöjä opetuksessani säännöllisesti.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

3. Hyödynnän tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytössä oppilaiden osaamista ja heidän antamiaan ideoita
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

4. Oppilaat saavat käyttää tunneillani omia laitteitaan (esim. kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tabletit).
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

5. Osaan käyttää tarvittaessa videovälitteisen opetuksen ohjelmistoja ja välineitä opetuksessani (esim. Teams, Meet, Zoom).
[En lainkaan / Kyllä, mutta vain luentomaisesti / Kyllä, vuorovaikutteisesti oppijoiden kanssa]

6. Opettajan pedagoginen kyky käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa oppimisen eriyttämisessä.

Valitse seuraavista omaan tilanteeseesi parhaiten sopiva kuvaus, vaikka se ei kaikilta osin pitäisi aivan paikkaansa:
[Minulla on vähän tai hyvin vähän tietoa, kuinka TVT voi tukea oppilaan yksilöllistä oppimista. En käytä tieto- ja viestintäteknologiaa oppilaan yksilölisen oppimisen tukemiseen. / Minulla on vähän tietoa yksilöllisestä oppimisesta tieto- ja viestintäteknologian avulla, ja koen vaikeaksi löytää sopivia tehtäviä opetukseeni. / Sisällytän opetukseeni yksilöllisiä tehtäviä oppilaiden tarpeiden ja mieltymysten mukaan tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen. / Suunnittelen yksilöllistä opetusta, missä tieto- ja viestintäteknologian avulla tunnistetaan ja tuetaan oppilaiden tarpeita, valintoja sekä oppimismieltymyksiä. / Suunnittelen yksilöllistä opetusta, missä tieto- ja viestintäteknologia kannustaa oppilaita ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan ja hallitsemaan sitä.]

Kun ajattelet tyypillistä opetusviikkoasi, kuinka usein käytät tieto- ja viestintäteknologiaa (esim. tietokoneita ja ohjelmistoja) seuraavissa toiminnoissa?

1. Tiedon esittäminen opetustilanteessa
[En koskaan / Joillakin tunneilla / Noin puolella tunneista / Suurimmalla osalla tunneista / Lähes jokaisella tunnilla]

2. Ylöspäin tai alaspäin eriyttäminen yksittäisille oppilaille tai pienille oppilasryhmille.
[En koskaan / Joillakin tunneilla / Noin puolella tunneista / Suurimmalla osalla tunneista / Lähes jokaisella tunnilla]

3. Oppilaiden oppimisen formatiivinen arviointi
[En koskaan / Joillakin tunneilla / Noin puolella tunneista / Suurimmalla osalla tunneista / Lähes jokaisella tunnilla]

4. Palautteen antaminen oppilaille
[En koskaan / Joillakin tunneilla / Noin puolella tunneista / Suurimmalla osalla tunneista / Lähes jokaisella tunnilla]

5. Tiedon hankinta, jäsentely ja yhteisöllinen tiedon rakentelu
[En koskaan / Joillakin tunneilla / Noin puolella tunneista / Suurimmalla osalla tunneista / Lähes jokaisella tunnilla]

6. Tehtävien, harjoitusten tai kotiläksyjen antaminen oppilaille
[En koskaan / Joillakin tunneilla / Noin puolella tunneista / Suurimmalla osalla tunneista / Lähes jokaisella tunnilla]

Oppilaiden TVT:n käyttö

1. Suurimmalla osalla tunneistani oppilaat käyttävät tieto- ja viestintäteknologiaa.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

2. Oppilaat opiskelevat oppitunneillani säännöllisesti sähköisissä oppimisympäristöissä.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

3. Työskentelemme oppilaiden kanssa myös koulurakennusten ulkopuolella hyödyntäen mobiililaitteita (esim. älypuhelin, tabletti, kannettava tietokone).
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

4. Oppilaani keräävät itselleen portfoliota sähköiseen oppimisympäristöön.
[Ei / En tiedä / Kyllä]

5. Oppilaiden ohjaaminen digitaalisissa oppimisympäristöissä.

Valitse seuraavista omaan tilanteeseesi parhaiten sopiva kuvaus, vaikka se ei kaikilta osin pitäisi aivan paikkaansa:
[Minulla on vähän tai ei yhtään kokemusta sellaisen oppimisympäristön hallinnasta, jossa oppilaat työskentelevät tietokoneilla tai muilla laitteilla. Koen itseni varmimmaksi työskennellessäni perinteisemmillä työkaluilla, ilman tieto- ja viestintäteknologiaa. / Opettaessani sellaisessa ympäristössä, jossa oppilailla on tietokoneet tai muut laitteet käytössään, minusta tuntuu joskus haastavalta hallita tilannetta. / Pystyn ohjaamaan oppilaiden digitaalista työskentelyä, mutta tällöin keskityn pääasiallisesti digitaalisen työskentelyn avustamiseen enkä oppilaiden oppimisen edistämiseen. / Pystyn tehokkaasti ohjaamaan oppilaita heidän työskennellessään digitaalisessa ympäristössä ja tukemaan samalla myös heidän oppimistaan. / Pystyn opettamaan oppilaita tehokkaasti digitaalisessa ympäristössä, ja pystyn tukemaan oppilaita yksilöllisesti oppimisessa sekä teknisissä ongelmissa.]

Arviointikäytänteet

1. Hyödynnän tieto- ja viestintäteknologiaa oppilaiden oppimisen jatkuvassa arvioinnissa.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

2. Hyödynnän oppilaiden oppimisen jatkuvassa arvioinnissa sähköisistä arvioinnin välineistä saatavaa dataa eli oppimisanalytiikkaa.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

3. Oppilaani arvioivat toistensa työtä digitaalisissa oppimisympäristöissä.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

4. Oppilaat arvioivat opetustani hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

5. Oppilaideni vanhemmilla on mahdollisuus osallistua oppilaan oppimisen arviointiprosessiin tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

Ajattele tyypillistä opetusviikkoasi. Kuinka usein olet käyttänyt opetuksessasi seuraavia työkaluja?

1. Mobiililaitteet (esim. tabletit, älypuhelimet)
[En koskaan / Joillakin tunneilla / Noin puolella tunneista / Suurimmalla osalla tunneista / Lähes jokaisella tunnilla]

2. Kosketustaulu tai esitysnäyttö
[En koskaan / Joillakin tunneilla / Noin puolella tunneista / Suurimmalla osalla tunneista / Lähes jokaisella tunnilla]

3. Digitaaliset oppimisympäristöt ja pilvipalvelut (esim. Google Classroom, O365, SanomaPro, itslearning)
[En koskaan / Joillakin tunneilla / Noin puolella tunneista / Suurimmalla osalla tunneista / Lähes jokaisella tunnilla]

4. Digitaaliset oppimispelit (esim. Ekapeli, 10Monkeys)
[En koskaan / Joillakin tunneilla / Noin puolella tunneista / Suurimmalla osalla tunneista / Lähes jokaisella tunnilla]

5. Toimisto-ohjelmistot, kuten tekstinkäsittely, esitystyökalut, taulukkolaskenta
[En koskaan / Joillakin tunneilla / Noin puolella tunneista / Suurimmalla osalla tunneista / Lähes jokaisella tunnilla]

6. Multimediatyökalut (esim. median tallennus ja editointi, verkkotuotanto)
[En koskaan / Joillakin tunneilla / Noin puolella tunneista / Suurimmalla osalla tunneista / Lähes jokaisella tunnilla]

7. Ohjelmistot kohdennettuihin opetustarkoituksiin, kuten esimerkiksi kertolaskut, ohjelmointi, matemaattinen havainnollistaminen, kielet, simulointi ja mallinnus
[En koskaan / Joillakin tunneilla / Noin puolella tunneista / Suurimmalla osalla tunneista / Lähes jokaisella tunnilla]

Tietoyhteiskuntataidot ja mediakasvatus

1. Opetan oppilailleni (säännöllisesti) erilaisia tietoyhteiskunnan kansalaistaitoja, verkkoasiointia ja -vaikuttamista.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

2. Opetan oppilaitani ymmärtämään ja tulkitsemaan erilaisia sähköisiä mediasisältöjä.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

3. Ohjaan aktiivisesti oppilaitani käyttämään digitaalisia tiedonhaun palveluita (esim. Google, Wikipedia, Wolfram|Alpha).
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

4. Tarjoan oppilaille kokemuksia TVT:n käyttämisestä vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

5. Keskustelen säännöllisesti oppilaideni kanssa internetissä olevan tiedon luotettavuudesta ja sen asianmukaisesta käytöstä (esim. lähdemerkinnät)
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

6. Medialukutaito

Valitse seuraavista omaan tilanteeseesi parhaiten sopiva kuvaus, vaikka se ei kaikilta osin pitäisi aivan paikkaansa:
[Etsin harvoin tietoa internetistä käyttääkseni sitä opetuksessa. Luotan enemmän paperisiin tai perinteisempiin tietolähteisiin, kuten kirjoihin. / Löydän internetistä tietoa, jota hyödynnän opetuksessani, kunhan se on helposti löydettävissä ja saatavilla. Haluaisin oppia enemmän keinoja löytää sopivaa ja laadukasta informaatiota. / Valitsen ja käytän internetistä löytyvää informaatiota kriittisesti. / Opetan oppilailleni taitoja ja valmiuksia, jotta he pystyvät arvioimaan ja tarkistamaan internetistä löydetyn informaation laatua. / Opetan oppilailleni taitoja ja valmiuksia, jotta he pystyvät arvioimaan ja tarkistamaan internetistä löydetyn informaation laatua. Haastan oppilaitani keskustelemaan löydetyn informaation luotettavuudesta.]

TVT:n käyttö koulussa:

1. antaa oppilaille mahdollisuuden käyttää parempia tietolähteitä
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

2. heikentää oppilaiden kirjoitustaitoa
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

3. auttaa oppilaita yhdistelemään ja käsittelemään tietoa tehokkaammin
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

4. vähentää oppilaiden yhteistyötä muiden oppilaiden kanssa
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

5. auttaa oppilaita viestimään tehokkaammin toisten kanssa
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

6. vähentää oppilaiden mielenkiintoa opiskelua kohtaan
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

7. vähentää oppilaiden välistä henkilökohtaista viestintää
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

8. auttaa oppilaita kehittämään taitojaan suunnitella ja ohjata omaa työskentelyään
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

9. heikentää oppilaiden lasku- ja arviointitaitoa
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

10. Edistää oppimista ja oppimistuloksia.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

Osaaminen

Digitaaliset sisällöt ja oppimisympäristöt

1. Osaan käyttää sujuvasti jotakin digitaalista oppimisympäristöä (esim. Google Classroom, O365, Moodle, SanomaPro, Peda.net, itslearning).
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

2. Osaan hyödyntää digitaalisia oppimateriaaleja opetuksessani.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

3. Minun on vaikeaa löytää laadukasta digitaalista materiaalia opetettaviin aiheisiin
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

4. Digitaalisten oppimateriaalien hyödyntäminen

Valitse seuraavista omaan tilanteeseesi parhaiten sopiva kuvaus, vaikka se ei kaikilta osin pitäisi aivan paikkaansa:
[Etsin ja käytän harvoin digitaalisia oppimateriaaleja opetuksessani. Minulla on vähän tietoa, mistä digitaalista oppimateriaalia voisi löytää. / Etsin ja hyödynnän digitaalisia materiaaleja, jotka sopivat tarkasti opetettavaan aiheeseen. Käytän sellaisia digitaalisia materiaaleja, jotka löytyvät verkosta helposti. / Osaan etsiä ja valita joitakin digitaalisia oppimateriaalilähteitä, joita oppilaat voivat hyödyntää oppimisen tukena. / Laadin kokoelmaa laadukkaista digitaalisista oppimateriaaleista, joihin oppilailla on vapaa pääsy. Oppilaat voivat itse valita omia opintojaan ja tarpeitaan tukevia oppimateriaaleja. / Yhdistelen useita digitaalisia oppimateriaalilähteitä, jotka ovat avoinna kollegoilleni sekä oppilailleni. Opetan oppilaitani arvioimaan kriittisesti heille parhaiten sopivia digitaalisia oppimateriaaleja.]

Vastuullinen ja turvallinen toiminta

1. Ohjaan oppilaitani suojautumaan yleisiltä tietoturvariskeiltä ja tiedon katoamiselta.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

2. Ohjaan oppilaita säännöllisesti internetin vastuulliseen ja lainmukaiseen käyttämiseen.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

3. Ohjaan oppilaitani ergonomisiin työskentelyasentoihin.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

4. Tauotan oppilaideni työskentelyä välttääkseni oppilaiden liiallista istumista.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

5. Kun otan käyttöön uuden palvelun tai sovelluksen, tutustun aina sen käyttöehtoihin.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

6. Tunnen Creative Commons -lisenssien käyttöperiaatteet.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

7. Opastan oppilaitani toimimaan tekijänoikeuksien perusperiaatteiden mukaisesti.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

8. Tekijänoikeuksien huomioonottaminen

Valitse seuraavista omaan tilanteeseesi parhaiten sopiva kuvaus, vaikka se ei kaikilta osin pitäisi aivan paikkaansa:
[Tiedän, että jotkin internetistä löytämäni sisällöt ovat tekijänoikeuksien alaisia, mutta en tiedä, miten ne määritellään, mitä aineistoa saa käyttää ja mitä ei. / Minulla on perustietoa tekijänoikeuksista ja esimerkiksi Creative Commons -lisensseistä, mutta en osaa käyttää niitä käytännön opetustyössä. En ole kiinnittänyt tähän huomiota oppilaideni kanssa. / Haluan käyttää tekijänoikeuksia oikein kaikessa sisällössä mitä käytän ja mitä tuotan. Toisinaan en kuitenkaan tiedä, miten käytännössä pystyisin parhaiten noudattamaan tekijänoikeuksia. / Noudatan tekijänoikeuksia ja opetan myös oppilailleni tekijänoikeuksien noudattamista ja eri lisenssien käyttöä (esim. kertomalla avoimista lähteistä ja avoimista lisensseistä). / Varmistan, että oppilaani noudattavat tekijänoikeuksia ja lisenssejä oikein (esim. avoimia lähteitä ja avoimia lisenssejä, kuten Creative Commons).]

Mediataidot ja uudet toimintaympäristöt

1. Osaan ohjata oppilaitani animaatioiden tekemisessä (esim. iMotion, Giphy, Animaatiokone).
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

2. Osaan rakentaa ja ohjelmoida erilaisia robotteja (esim. Lego Mindstorms EV3, Bee-Bot, Makeblock mBot).
[En osaa / Osaan itse / Osaan näyttää oppilaille / Osaan hyödyntää monipuolisesti oppilaiden kanssa]

3. Osaan tulostaa 3D-tulostimella.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

4. Olen kokeillut oppilaideni kanssa graafista tai muunlaista ohjelmointia.
[Ei / En tiedä / Kyllä]

5. Osaan käyttää sujuvasti jotakin opetukseen suunnattua graafista ohjelmointiympäristöä (esim. Scratch, Kodu, Lego Mindstorm).
[En osaa / Osaan itse / Osaan näyttää oppilaille / Osaan hyödyntää monipuolisesti oppilaiden kanssa]

6. Osaan ohjelmoida jollakin lausekielellä (esim. C, Java, PHP, Javascript, C++, Python) monipuolisesti oppilaiden kanssa.
[En osaa / Osaan itse / Osaan näyttää oppilaille / Osaan hyödyntää monipuolisesti oppilaiden kanssa]

Osaamisen kokonaisuus

1. Löydän eri oppimistilanteisiin hyviä tapoja hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

2. Oma TVT-valmiuteni ja osaamiseni ovat riittäviä verrattuna opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

3. Valitse taso, joka kuvaa parhaiten osaamistasi TVT:n käytössä.
[Osaamisessani on puutteita. / Minulla on perustason tvt-taidot. / Minulla on kehittyneet pedagogiset tvt-taidot. / Olen monipuolinen tvt-osaaja ja toimin vertaistukena. / Olen tvt:n asiantuntija, joka jakaa omaa osaamistaan yhteisön käyttöön ja kehittää työyhteisön osaamista.]

4. TVT:n merkitys opetuksessa ja oppimisessa

Valitse seuraavista omaan tilanteeseesi parhaiten sopiva kuvaus, vaikka se ei kaikilta osin pitäisi aivan paikkaansa:
[En ole varma kuinka TVT:n käyttö voisi tukea opetustani sekä oppilaideni oppimista / Pidän tieto ja viestintäteknologiaa hyödyllisenä tuntien valmistelussa ja pyrin sisällyttämään sitä hieman opetukseeni, mutta en ole täysin varma sen hyödyistä luokkahuoneessa. / Mielestäni TVT:n käyttö voi muuttaa oppimisprosessia ja tehostaa omaa opetustani. / Mielestäni TVT:n käyttö rikastuttaa sekä opetustani että oppilaideni oppimiskokemuksia. / Mielestäni TVT:llä on keskeinen rooli opetuksen ja oppilaiden oppimisprosessien uudistamisessa sekä oppilaiden oppimistulosten ja kompetenssien kehittämisessä.]

5. Mitkä ovat mielestäsi digitalisaatiokehityksen esteitä koulussasi tai kuntasi kouluissa?

6. Miten kehittäisit koulun digitaalisaatiota?