Vuosiraportti 2012

« Takaisin

Tasot ja vastausjakaumat vuosittain

Vastauksia ei ole annettu ennen vuotta 2012, joten vertailua aiempiin vuosiin ei voida tehdä.