Tausta

Toteutus

Opeka-palvelun kehitystyöstä vastaa Tampereen yliopiston TRIM-tutkimuskeskus. Kehitystiimin muodostivat alussa tutkimusjohtaja Jarmo Viteli sekä projektitutkija Heikki Sairanen ja järjestelmäsuunnittelija Mikko Vuorinen. Opeka-palvelu on käynnistetty Opetushallituksen Laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä -hankkeessa. Hankkeen koordinoinnista vastasi Tampereen kaupunki ja Tampere on toiminut hankkeessa läheisenä yhteistyökumppanina.

Opekan historia

Opeka-palvelun kehittäminen alkoi 2012 vuoden alussa, kun TRIM:ssä mietimme, kuinka voisimme selvittää laitteiden ja ohjelmien käyttöä kustannustehokkaasti ja tarkasti. Ajatuksemme lähtivät koulun opetusteknologisen ekosysteemin selvittämisestä.

Varsin äkkiä kävi ilmi, että kysely olisi päällekkäinen kaupunkien jo käytössä olevien tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien kyselyiden kanssa. Alusta asti tärkeäksi osaksi Opekaa muodostuivat kouluille ja kunnille tiedosta tuotettavat raportit.

Kevään 2012 aikana toteutettiin ensimmäisen prototyypin käyttötestaukset. Laajempi kokeilu eräissä Tampereen seudun kouluissa alkoi toukokuussa 2012. Kesän aikana järjestelmää kehitettiin vielä runsaasti eteenpäin ja laajempi käyttö alkoi Tampereen seudulla ja myös sen ulkopuolella syksyllä 2012.

Talvella 2012 kyselyyn vastanneiden lukumäärä nousi merkittävästi ja tuloksia alkoi syntyä. Ensimmäisen käyttövuotensa aikana palveluun vastasi kaikkiaan 2380 ihmistä ja palvelu herätti laajaa mielenkiintoa.

Vuoden 2013 aikana vastaajien joukko laajentui kattamaan koko maan ja kysymysten sisältöä paranneltiin palautteen ja asiantuntijayhteistyön kautta. Syksyllä 2013 valmistui ruotsinkielinen käännös Opekasta. Vastauksia kyselyyn tuli vuonna 2013 jo yli 6300.Vuonna 2014 Opekan käyttöä laajennettiin yhä kattavammin koko Suomeen.

Tavoitteena on säilyttää Opekan peruspalvelu ilmaisena myös jatkossa ja siten turvata sen laaja-alainen käyttö koulujen kehittämistyön tukena.

Tutkimuksia ja julkaisuja

Opekaan kerätty ainutlaatuinen aineisto on mahdollistanut monia opetusteknologiaan liittyviä tutkimuksia useista näkökulmista.

  • Heikki Sairanen ja Mikko Vuorinen. "Opetusteknologian käytön trendit". Tuovi 12: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2014-konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. 2014.
  • Jarmo Viteli, Heikki Sairanen ja Mikko Vuorinen. "The building blocks of a working digital culture: The case of some Finnish schools." World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education. Vol. 2013. No. 1. 2013.
  • Jarmo Viteli. "Teachers and Use of ICT in Education: Pilot Study And Testing of the Opeka System". In . Jan Herrington et al. (Eds.), Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2013 (pp. 2326-2346). Chesapeake, VA: AACE.
  • Heikki Sairanen, Jarmo Viteli ja Mikko Vuorinen. "Laitteiden ja ohjelmistojen käyttö suomalaisissa kouluissa vuonna 2012." (2013).
  • Heikki Sairanen ja Mikko Vuorinen. "Opetusteknologian kartoittimen kehittäminen ja arviointi." Tuovi 10: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2012-konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit (2012): 22.
  • Heikki Sairanen, Mikko Vuorinen ja Jarmo Viteli. “Collecting and Using Data to Develop Digital Learning Culture at School”, esitelty TEPE 2013 konferenssissa

Lisäksi Opekaan liittyen on saatavilla dokumentteja, joissa avataan järjestelmän toimintaa ja teknologiaa tarkemmin:

Lisätiedot: Tampereen Yliopisto TRIM
Jarmo Viteli
Erika Tanhua-Piiroinen

Kysymykset hankkeesta seuraaville tahoille:

  • Jarmo Viteli (jarmo.viteli @ tuni.fi)