Vad mäter Opeka?

Med Opeka utvärderas lärarnas användning av undervisningsteknologi, skolornas IKT-miljö och pedagogiska klimat från olika synvinklar:

Du kan bekanta dig med innehållet av Opeka med att överse Opekas frågor.

Opeka baserar sig delvis på en fyrgradig klassificering av eFärdighetsnivå som utvecklats i ett regionalt samarbete i Tammerfors och med vilken man försöker beskriva skolans elektroniska förutsättningar och kan ställa upp utvecklingsmål samt Till den nationella planen för användning av informations- och kommunikationsteknologi i undervisning.