Årsrapport 1.1.2019-9.11.2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Alla som svarat
Teknologiska färdigheter2.97
Rutiner2.50
Inställning2.36
Undervisningsbruk1.64
Kunnande2.08

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Alla som svarat
Nivåer
0-1
0
Nivåer
1-2
20
Nivåer
2-3
76
Nivåer
3-4
4