Årsrapport 1.1.2021-16.6.2021

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Alla som svarat
Teknologiska färdigheter3.13
Rutiner2.61
Inställning2.42
Undervisningsbruk1.67
Kunnande2.19

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Alla som svarat
Nivåer
0-1
0
Nivåer
1-2
12
Nivåer
2-3
83
Nivåer
3-4
5