Årsrapport 1.1.2021-23.5.2024

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Alla som svarat
Teknologiska färdigheter3.08
Rutiner2.51
Inställning2.37
Undervisningsbruk1.75
Kunnande2.25

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Alla som svarat
Nivåer
0-1
0
Nivåer
1-2
14
Nivåer
2-3
80
Nivåer
3-4
6